Ajankohtaista KeitÄ me olemme? MitÄ me teemme? Ota yhteyttÄ ENGLISH

RussiaHUB Helsinki

Globaalisti johtava osaamiskeskittymÄ 2020

RussiaHUB Helsinki on uudenlainen osaamisyhteisö, joka tuo Helsingin alueen tieteen, talouden ja politiikan Venäjä-toimijat yhteen. Se vahvistaa yhteiskunnan tarpeita vastaavaa tutkimusta, kattaa asiantuntemuksen aukkopaikat ja vie osaamisen yhteiskuntaan.

RussiaHUB Helsinki nostaa Helsingin maailmanlaajuisesti merkittäväksi Venäjä-osaamisen keskittymäksi. Se tuo yhteen tieteen, politiikan ja talouden huiput, tukee tutkimusta, generoi uutta osaamista yhteiskuntaan ja tehostaa resurssien käyttöä. Maailmanpoliittisen kehityksen vuoksi Venäjä-tutkimusta ja alan toimijoiden yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Ajankohtaista

RussiaN MeDIA LAB -hanke KÄYNNISTYI TAMMIKUUSSA 2016

Helsingin Sanomain Säätiön rahoittaman Russian Media Lab: Sananvapaus ja kriittinen journalismi Venäjällä -hankkeen kick off -seminaari järjestettiin 25.1.2016. Hanke yhdistää akateemisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisuudeksi, joka valaisee sananvapauden ja kriittisen journalismin tilaa Venäjällä sekä syventää suomalaisen median Venäjä asiantuntemusta. Lue lisää Aleksanteri News 1/2016, s.5

venÄjÄn ja lÄHI-IDÄN haastavaT SUHTEET HERÄTTIVÄT KESKUSTELUA rOUNDTABLE FOR DIPLOMATS -TAPAHTUMASSA 13.11.2015

Järjestyksesssä toisen RussiaHUB Helsinki Roundtable for Diplomats -tilaisuuden teemana oli Russian Foreign Policy Towards The Middle East – Actions and Outcomes. Monitahoisesta kysymyksestä alusti joukko suomalaisia ja kansainvälisiä Venäjän, Lähi-idän, turvallisuuspolitiikan sekä talouspolitiikan asiantuntijoita. Lue lisää tapahtumasta

Roundtable for russian law kÄynnistyi: VenÄjÄn muuttunut todellisuus

Roundtable for Russian Law - Venäjään erikoistuneiden juristien sekä Venäjä-asiantuntijoiden kohtaamispaikka - järjestettiin ensimmäistä kertaa marraskuussa 2015 yhteistyössä asianajotoimisto Castrén & Snellmanin kanssa. Lue lisää tapahtumasta

Yegor Gaidar's Legacy: Solutions for Russia's Current Economic Crisis?

A public seminar discussing on Gaidar's insights on economic reform took place at the University Helsinki, Finland, on 6th October 2015.
A group of leading experts on economy and Russia gathered to discuss on resemblances between the economic crises of the 1990s and the one Russia experiences today. They analysed Gaidar's visions on economic reform and policy and how his ideas could contribute to the resolution of Russia's contemporary situation. Read more

LisÄÄ uutisia

KeitÄ me olemme?

RussiaHUB Helsinkiä koordinoi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti - Euroopan suurin Venäjän tutkimuksen keskus. Helsingin yliopiston lisäksi Mukana ovat Aalto-yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Maanpuolustuskorkeakoulu, Suomen Pankki, Business Team for Russia (EK, East Office, Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja Keskuskauppakamari), Helsingin kaupunki sekä joukko kansainvälisiä huippuyliopistoja.

MitÄ me teemme?

RussiaHUBin toiminta jakautuu kahteen päälinjaan: ensimmäinen keskittyy tutkimuksen vahvistamiseen ja toinen tutkimuksen pohjalta tehtävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lue lisää toiminnastamme.