Tjänster för öppen vetenskap

Helsingfors universitets bibliotek producerar tjänster och stöder vetenskapssamfundet gällande öppnandet av publikationer och forskningsdata. Öppenhet är en utgångspunkt och ett grundläggande värde för vetenskapen eftersom den i bästa fall ökar jämställdheten och skapar bildningskapital. Vetenskap och lärande tillhör alla.
Den öppna vetenskapen stärker demokrati

Bredare användning av forskningsresultat, -data, -metoder och -infrastrukturer samt läromedel i forskningsgemenskapen och samhället ökar den forskningsbaserade kunskapens genomslagskraft och spridning samt förtroendet för vetenskap. Öppenheten ger all forskningsbaserad kunskap möjlighet att påverka samhället och leda till nya innovationer. Därför hör det till forskarens grundläggande färdigheter vid Helsingfors universitet att genomföra och utnyttja öppenheten på ett ansvarsfullt sätt.