Publikationstjänster – Plattformar för publicering

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder universitetsforskare alternativ för öppen publicering. Vi har tjänster och redskap för öppen publicering av såväl monografier som vetenskapliga tidskrifter. Plattformen Editori för tidskrifter lämpar sig för träning i publiceringspraxis.

Helsinki University Press on Helsinki University Press eller HUP ger ut vetenskapliga, referentgranskade monografier, artikelsamlingar och tidskrifter. Förlagets tjänster inkluderar referentgranskning.

Samlingen Helda Open Books lyfter fram ett högklassigt urval monografier och antologier.

Editori är en publikationsplattform som Helsingfors universitets bibliotek tillhandahåller för öppna tidskrifter och som redskap för övning i publiceringspraxis.

Helsingfors universitets bibiotek stöder vetenskapssamfundet också med publiceringsavgifter och parallellpublicering.

Helsinki University Press eller HUP är ett öppet vetenskapsförlag, och alla dess publikationer finns fritt tillgängliga på internet.

HUP ger ut vetenskapliga, referentgranskade monografier, artikelsamlingar och tidskrifter. Helsingfors universitets bibliotek och förlaget Gaudeamus samarbetar kring ansvaret för förlagsverksamheten.

Alla vid universitetet kan föreslå manuskript för publicering till Helsinki University Press. Förlagets tjänster inkluderar referentgranskning och ombrytning.

Samlingen Helda Open Books lyfter fram ett högklassigt urval monografier och antologier som forskare och lärare vid Helsingfors universitet gett ut öppet. Den virtuella samlingen Helda Open Books hittas i Helsingfors universitets publikationsarkiv.

Forskare och lärare vid universitetet kan erbjuda kurslitteratur, klassiker inom olika vetenskapsgrenar, antologier på olika områden samt festskrifter för publicering i samlingen.

Verken publiceras med en Creative Commons-licens och ges webbsynlighet. Publikationerna får dessutom en DOI-kod som ökar deras internationella synlighet.

Kontakt: heldaopenbooks@helsinki.fi

Editori är en publikationsplattform som Helsingfors universitets bibliotek tillhandahåller för öppna tidskrifter och som redskap för övning i publiceringspraxis.

Genom Editori kan Helsingfors universitets bibliotek erbjuda universitetets studenter, personal och andra intresserade tjänster för öppen publicering av vetenskapliga tidskrifter och för synliggörande av vetenskaplig forskning.

Tjänsten används på publiceringsplattformen i systemet Open Journals System (OJS) och finns på journals.helsinki.fi. Tidskrifter i Editori publiceras med en Creative Commons-licens (CC BY 4.0). Kontakta oss på editori@helsinki.fi för mer information.