Publikationsarkivet Helda

I digitalarkivet Helda hittar du alla open access-publikationer vid Helsingfors universitet.

I Helda publiceras forskarnas artiklar, enheternas publikationsserier, examensarbeten och läromedel samt forskningsdata som universitetet producerar. Även monografier kan publiceras open access i Helda.

Samlingen Helda Open Books innehåller monografier och klassiker inom olika vetenskapsområden som är skrivna och redigerade av forskare vid Helsingfors universitet. Samlingens publikationer får också ett internationellt DOI-nummer. Med tillstånd av alla upphovsrättsinnehavare är det också möjligt att publicera en öppen version av ett verk som tidigare publicerats som en tryckt version.

Publikationer av forskare vid Helsingfors universitet överförs från forskningsdatabasen till Helda och blir fritt tillgängliga efter att förlagets eventuella embargotid eller publiceringskarens har gått ut.

Examensarbeten publiceras open access vid Helsingfors universitet. De avhandlingar vars författare har gett tillstånd till det är fritt tillgängliga på nätet. Andra avhandlingar är tillgängliga på biblioteket.

I universitetets publikationsarkiv:

  • är den långsiktiga lagringen och användningen av publikationerna tryggad.
  • får publikationerna en permanent webbadress som också kan hänvisas till.
  • lagrade publikationer hittas till digitala arkiv och portaler genom webbskrapning.

När du vill publicera läromedel, monografier eller seriepublikationer öppet i Helda kontakta biblioteket: openaccess@helsinki.fi.