Bibliotekets jul 2023

Helsingfors universitets biblioteks tjänster och öppettider ändras under julperioden 11.12.23-7.1.24. Du som har användaruppgifter till universitetet har tillgång till e-resurser på distans även vid årsskiftet.
Tjänster

Kundservice

Huvudbibliotekets kundservice betjänar på 3:e våningen i Kajsahuset. Chatten på bibliotekets webbplats och Helka är stängd mellan den 18 december och den 14 januari.

Kundtjänsterna i campusbiblioteken är stängda mellan den 18 december och den 7 januari.

Kundförfrågningar, tjänstebegäranden och synpunkter kan också skickas via en e-blankett eller e-post. E-postmeddelandet besvaras så snart som möjligt.

Bibliotekets tjänster inom Open access-publiceringhantering av databiblio- och altmetri samt rapportering finns tillgängliga hela jultiden. Du når våra experter via e-post.

Bibliotekets lokaler

Campusbiblioteket i Mejlans är stängd mellan den 18 december och den 7 januari och campusbiblioteket i Gumtäkt mellan den 25 december och den 7 januari. Campusbiblioteket i Mejlans har kortare öppettider från den 11 december till den 17 december.

Kajsahuset och Campusbiblioteket i Vik samt Lärocentret Aleksandria har avvikande öppettider från den 18 december till den 7 januari. Enheterna håller stängt på helger och helgdagar.

Aleksandria är tillgängligt med nyckeln för nattbruk hela jultiden utom på nyårsdagen.

Kolla öppettiderna nedan.

Lån från Mejlans får en förfallodag 10.1.24 enligt följande:

 • 28 dagars lån fr.o.m. 20.11
 • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 4.12
 • 2 dagars lån fr.o.m. 14.12

Materialet från Kaisahuset och Vik får en förfallodag 10.1.24 enligt följande:

 • 28 dagars lån fr.o.m. 23.11
 • 14 dagars lån (kursböcker) fr.o.m. 7.12
 • 2 dagars lån fr.o.m. 19.12

Du kan beställa böcker från Gumtäkts och Mejlans samlingar för avhämtning i Kajsahuset. Du gör det genom att göra en vanlig reservation på boken i Helka. När du får en ankomstavi från Helka kan du hämta materialet som självbetjäning på reservationshylla.

I regel kan studerande inte beställa och få tillgång till material som är märkta som "ej-hemlån" från stängda bibliotek. Om det ändå är nödvändigt att få materialet t.ex. för att du skall kunna slutföra dina studier, kan du kontakta biblioteket (bibliotek@helsinki.fi, tel. 02941 23920). Varje situation utvärderas individuellt.

Reservering fungerar normalt hela jultiden. Material kan reserveras också från samlingar i stängda bibliotek. Du kan göra reservationer i Helka-databasen.

Reservationshyllan i Mejlans är tillgänglig fram till den 15 december och i Gumtäkt till den 21 december. Efter det hämtas reservationer från Kajsahuset.

Du kan kontrollera avhämtningsställen från det avhämtningsmeddelande som skickas till din e-post.

Du kan återlämna böcker till huvudbiblioteket och Vik under bibliotekets öppettider.

Om du önskar returnera material utanför bibliotekets öppettider kan du använda Kajsahusets återlämningsfack som finns bredvid ingången på Fabiansgatan. Du kan även returnera material i returluckor vid Gumtäkts och Mejlans Campusbibliotek under hela jultiden.

 • När du returnerar böcker till Gumtäkt eller Mejlans så observera att returlådorna töms endast två gånger i veckan. Dina lån kommer inte nödvändigtvis genast att synas som returnerade.
 • I Gumtäkt återlämningsluckan ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren.
 • I Mejlans böcker kan returneras till returlåda som finns i aulan på Haartmansgatan 3. Under julen har Haartmansgatan 3 öppet mån-fre 7:45-15:45.
 • Huvudbibliotekets återlämningsfack finns till vänster om Kajsahusets huvudingång (Fabiansgatan 30). 

För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn. Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal samt studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet kan använda e-resurserna.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni guest nätverket. Lösenordet för gästnätverket är uniguest.

Personal vid Helsingfors universitet kan reservera böcker (exkl. kursböcker) och artiklar ur periodiska publikationer och få dessa skickade till sina arbetsrum.

 • Tjänsten fungerar normalt hela jultiden. Böcker kan beställas också från samlingar i stängda bibliotek.
 • För att en reservering ska lyckas måste kunden ha uppgett en inre postadress i Helka och höra till kundgruppen HU Personal.
 • Du hittar tjänsten vid reservationsstadiet genom att bläddra ner till botten av Hämtbibliotek-rullgardinen. Välj där Arbetsplatsadress under Personlig leverans.

Artiklar ur periodiska publikationer från Mejlans och Gumtäkts samlingarna kan inte beställas via Helka när lokaler är stängda, men du kan skicka en begäran om leverans till kirjasto@helsinki.fi.

 

Fjärrlåneservice är tillgänglig hela jultiden. Beställda fjärrlån avhämtas i Kajsahuset.

Avvikande öppettider 6.12 - 7.1