Studera informationssökning på egen hand
Öppna för alla oberoende tid och plats: studiematerial och guider i informationssökning.
Bör­ja med grun­der­na: Stu­den­tens di­gi­tal­kom­pe­tens

Materialet ger dig en introduktion i den digitala miljön vid Helsingfors universitet. I avsnittet om informationssökning får du bekanta dig med Helsingfors universitets biblioteks tjänster och lära dig söka information.

Materialet är öppet för alla, men för att genomföra studieavsnittet måste du ha studierätt vid Helsingfors universitet.

In­for­ma­tions­sök­ning för av­hand­lings­för­fat­ta­re

Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier. Studerande vid Helsingfors universitet registrerar sig för kursen i Sisu.

Alla är välkomna att se materialet genom att logga in som gästanvändare. Användare som är inloggade som gäster kan inte slutföra kursuppgifterna. 

På kursen lär du dig:  

  • att planera den informationssökning som behövs för din avhandling 

  • att hitta och bedöma informationskällor 

  • informationshantering och källhantering i avhandlingar 

  • om etisk användning av information som beaktar upphovsrätten. 

De teman som behandlas på kursen är en del av de akademiska färdigheter som man övar sig i och upprätthåller hela livet.

 

 

Guider för självstudier