Studera informationssökning på egen hand
Öppna för alla oberoende tid och plats: MOOC-kurser och studiematerial i informationssökning.
Bör­ja med grun­der­na: Stu­den­tens di­gi­tal­kom­pe­tens

Materialet ger dig en introduktion i den digitala miljön vid Helsingfors universitet. I avsnittet om informationssökning får du bekanta dig med Helsingfors universitets biblioteks tjänster och lära dig söka information.

Materialet är öppet för alla, men för att genomföra studieavsnittet måste du ha studierätt vid Helsingfors universitet.

MOOC-kur­sen: in­for­ma­tions­sök­ning för av­hand­lings­för­fat­ta­re

På MOOC-kursen som är öppen för alla studerar du var och när du vill. Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier. Kursen lämpar sig för självstudier och dess omfattning är 14 timmar.

Kursen kan också genomföras utan Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Anmäl dig till kursen direkt på mooc.helsinki.fi

 

Anvisning för MOOC-kursdeltagare

På kursen lär du dig: 

  • att planera den informationssökning som behövs för din avhandling
  • att hitta och bedöma informationskällor
  • informationshantering och källhantering i avhandlingar
  • om etisk användning av information som beaktar upphovsrätten.

De teman som behandlas på kursen är en del av de akademiska färdigheter som man övar sig i och upprätthåller hela livet. 

Gör så här för att anmäla dig till kursen:

  1. Klicka på namnet på kursen du är intresserad av.
  2. Logga in med Helsingfors universitets användarnamn (Haka login).
  3. Registrera dig på kursen: klicka på Course Dashboard på kursområdets vänstra sida.
  • Du kan skapa ett separat användarnamn för plattformen mooc.helsinki.fi om Haka-inloggning inte är tillgänglig för dig.
  • Du kan också logga in på MOOC-kursen som gäst, utan användarnamn. Som gäst kan du bläddra i kursmaterialet men inte genomföra kursen.

Länk till kursen:

Se instruktionsvideon i bibliotekets Youtube-kanal (på finska): Så här anmäler du dig till MOOC-kurser.

Kursen är öppen och kan genomföras under hela läsåret. På sommaren förnyas och omarbetas kursen.

Du kan gå en del av kursen, men du får ett intyg bara om du har genomfört alla obligatoriska uppgifter med godkänt resultat. 

Du kan skriva ut intyget på kursområdet när du har genomfört de obligatoriska uppgifterna. 

Guider för självstudier