Studera informationssökning på egen hand

Öppna för alla oberoende tid och plats: studiematerial och guider i informationssökning.
Bör­ja med grun­der­na: Stu­den­tens di­gi­tal­kom­pe­tens

Materialet ger dig en introduktion i den digitala miljön vid Helsingfors universitet. I avsnittet om informationssökning får du bekanta dig med Helsingfors universitets biblioteks tjänster och lära dig söka information.

Materialet är öppet för alla, men för att genomföra studieavsnittet måste du ha studierätt vid Helsingfors universitet.

In­for­ma­tions­sök­ning för av­hand­lings­för­fat­ta­re

Informationssökning för avhandlingsförfattare är en webbkurs som vill lära sig de färdigheter som behövs för att skriva ett examensarbete. Kursen är lämplig för självstudier i informationssökning och informationshantering.

Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier vid Helsingfors universitet. Kursen passar studenter, från alla fakulteter, som skriver på en avhandling.

Studerande vid Helsingfors universitet registrerar sig för kursen i Sisu.

Kursens material kan besökas på Moodle av vem som helst som besökare. De som registrerar sig som besökare kan inte slutföra kursen eller genomföra uppgifterna. De kan dock se kursmaterialet och ta del av kursens innehåll på detta vis.

Studenter och personal vid andra universitet i Finland kan göra kursuppgifter på egen hand när de loggar in på Moodle med haka-inloggning.

Om du inte är student vid Helsingfors universitet och vill logga in på kursområdet hittar du mer detaljerade registreringsanvisningar och en Moodle-kursnyckel på kurssidan.   

Endast studenter vid Helsingfors universitet kan få kursen registrerad som avslutad i Sisu.

Guider för självstudier