Referenshanteringssystem

Med hjälp av referenshanteringsprogram kan du spara hänvisningar, skapa källhänvisningar och källförteckningar samt byta referensstil enligt olika krav.
Referenshanteringssystem vid Helsingfors universitet

Ett referenshanteringssystem är ett stöd för lagring och organisering av källhänvisningar i dina studier eller för din forskning. Under dina studier eller din karriär kan du byta till ett annat program alltefter behov eller önskemål.

Läs mer om de referenshanteringssystem som används mest vid Helsingfors universitet i bibliotekets guide om temat.

Gratis referenshanteringsprogram
Abonnemanget på RefWorks upphör den 31 december 2021.

Helsingfors universitets avtal med RefWorks upphör den 31.12.2021. Du kommer inte att kunna använda RefWorks efter 31.12.2021 eftersom du inte kan köpa en personlig licens för RefWorks.

Helsinfors universitets abonnemang på EndNote

Helsingfors universitet har köpt licens till ett referenshanteringsprogram EndNote, och universitetets studenter, lärare, forskare och övriga personal kan använda det. EndNote är ett separat program som kan installeras på universitetets datorer via Software Center och på privata datorer via Programdistributionen.

EndNote kan också användas via webbläsare (EndNote Online).

EndNote Basic är en gratisversion av EndNote och används via en webbläsare.

Frågor om referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram är det lättare för dig att spara dina litteraturhänvisningar i ordning på ett och samma ställe. Alla referenshanteringsprogram har samma basfunktioner. Du kan hämta hänvisningar från olika källor på olika sätt och ordna hänvisningarna i din referensdatabas enligt dina behov. Dessutom kan du dela med dig av källor t.ex. i samband med grupparbeten.

Ett referenshanteringsprogram är också behändigt för att lägga till hänvisningar i en text som du har skrivit, t.ex. ett examensarbete, och skapa en källförteckning av de hänvisningar du använt enligt en viss referensstil. Programmet underlättar och försnabbar arbetet i synnerhet om antalet hänvisningar är stort.

Det finns många referenshanteringsprogram att välja mellan. Helsingfors universitet har köpt licens till ett referenshanteringsprogram EndNote, och universitetets studenter, lärare, forskare och övriga personal kan använda det. EndNote är ett separat program som kan installeras på universitetets datorer via Software Center och på privata datorer via Programdistributionen. 

EndNote kan också användas via webbläsare (EndNote Online). EndNote Basic är en gratisversion av EndNote och används via en webbläsare. 

Dessutom finns det gratis referenshanteringsprogram att ladda ner på webben, t.ex. Mendeley och Zotero. På universitetets datorer installeras dessa via Software Center och på privata datorer via programmens egna webbplatser. 

Korta presentationer av egenskaperna hos vanliga referenshanteringsprogram vid universitetet samt anvisningar för ibruktagande finns i Referenshanteringsguiden.  

Varje referenshanteringsprogram har insticksprogram som ska installeras i det textbehandlingsprogram du använder för att möjliggöra interna hänvisningar och en källförteckning. Oftast finns det insticksprogram för Microsoft Word och Libre Office/Open Office, men ibland också för exempelvis Google Docs, Pages och LaTex.   

Det finns egentligen inga färdiga mallar för finländska referensstilar. Vanligtvis går det att redigera och ”översätta” en engelskspråkig referensstil för eget bruk. I Mendeley och Zotero kan du testa att byta språk för CSL-stilar till finska eller svenska (lokalisering), men vissa saker måste ändå justeras. 

I Refworks kan du finna stilar på svenska bland annat om du söker efter Soc&kom i Create Bibliography. I Mendeley och Zotero kan du testa att byta (lokalisera) CSL-stilar till svenska. 

För vissa problem får du vägledning vid biblioteket, men programspecifik support får du på respektive programs supportsidor.   

Kontaktformulär till biblioteket

Avgiftsfria referenshanteringsprogram (t.ex. Mendeley och Zotero) kan du fortsätta använda som tidigare också efter utexaminering. Du kan skaffa en personlig licens för EndNote och överföra källhänvisningar till ditt nya konto. 

Helsingfors universitets bibliotek ordnar regelbundet utbildning i referenshantering. Utbildningen är öppen för alla vid universitetet och ordnas på campus och på webben. Utbildningsutbudet och genomförandet varierar något från år till år. 

Kurserna är avsedda för Helsingfors universitets grundexamensstuderande, doktorander och personal. Kurserna är avgiftsfria för alla som studerar eller arbetar vid Helsingfors universitet. Alla studerande som genomför studiehelheter vid Helsingfors universitet kan utan avgift delta i kurserna, även de som har flexibel studierätt eller de som studerar vid Öppna universitetet. 

Om du är Helsingfors universitets externa kund och vill delta i någon av bibliotekets kurser får du mer information under rubriken Helsingfors universitets externa kunder.