Alternative Access

På den här sidan hittar du information om hur forskare, lärare och studerande kan gå till väga för att få tillgång till artiklar som inte finns i de resurser som organisationen prenumererar på.

Tillgången till elektroniska tidningar och databaser regleras i allmänhet med licensavtal som är föremål för förhandlingar och giltiga en viss tid. Om man inte kan komma överens om ett nytt avtal efter att föregående avtalsperiod gått ut, kan tillgången till förlagets material upphöra. Till exempel ett för högt pris eller andra orimliga avtalsvillkor kan utgöra hinder för avtalet.

Den tillgång Helsingfors universitets bibliotek har till de tidningar som ges ut av Taylor & Francis och Wiley baserar sig på FinELib-konsortiets avtal med förlagen som gick ut 31.12.2018. FinELib-konsortiet och Taylor & Francis har inte nått någon överenskommelse i förhandlingarna om ett nytt avtal. I och med att förhandlingarna strandade upphörde tillgången till elektroniska tidningar utgivna av Taylor & Francis 1.2.2019.

Trots att tillgången till förlagens nya tidningar upphörde då förhandlingarna strandade har Helsingfors universitets bibliotek avtal med en del av tidningarna som garanterar tillgång till årgångar från 2018 och tidigare. Vilka årgångar som är tillgängliga varierar enligt tidning och organisation.

Mellan FinELib och Wiley gäller avtalet från 2018 med samma villkor och tidningsinnehåll till slutet av 2019.

Mer information om FinELibs kontraktsförhandlingar och konsortieavtal finns på FinELibs webbplats under Förhandlingar. FinELib har också en sida med svar på vanliga frågor om förhandlingarna (på finska).

Du kan söka efter en öppen version av artikeln bland annat genom att

  • installera ett tillägg i din webbläsare som automatiskt söker efter artikelversioner som är öppet tillgängliga
  • kontakta biblioteket per e-post på e-library@helsinki.fi, vi tar reda på hur du kan få tillgång till de artiklar du behöver
  • fråga artikelns författare, det kan hända att författaren själv har rätt att dela sin artikel med enskilda forskarkollegor eller studerande inom ramen för licensavtalet med förlaget.