Ljudforskning

Vad kan ljudforskning berätta för oss om landskapet? Ett forskningsprojekt i Kilpisjärvi avslöjar vad ljudlandskapet berättar för oss om området.

Med hjälp av en ny metod som kallas ekoakustik undersöker forskare hela "ljudlandskapet". Det innehåller tre huvudkomponenter: biofoni – ljud från biologiskt liv (t.ex. fåglar, insekter och däggdjur); geofoni – ljud från planeten (t.ex. vind); och antrofoni – ljud från människor och deras maskiner (t.ex. lastbilar och snöskotrar). I CONTOURS -projektet har automatiska ljudinspelare placerats ut i Kilpisjärviområdet för att spela in alla dessa ljud och mäta hur de förändras över tid. Ett av de viktigaste målen för det här projektet är att förstå förhållandet mellan antrofoni och biofoni. Forskare kommer till exempel att undersöka hur det ökande snöskoterbullret påverkar fågelpopulationerna på platsen. Det är allmänt känt att akustiska störningar påverkar den biologiska mångfalden negativt, men hur långt sträcker sig sådana effekter? Genom promenadintervjuer med lokalbefolkning och besökare kommer forskare också att undersöka om mänskligt buller påverkar människors upplevelse av vild natur negativt – en fråga som ofta är viktig för turister som besöker dessa platser.