Historiska kartor över Kilpisjärviområdet

Den här sidan innehåller en samling kartor över Kilpisjärviregionen som är fritt tillgängliga på nätet.
1645 Lapponia

1645 Lapponia, Anders Bureus.

Doria. Guillaume et Jean Blaeun in work: Le theatre du monde, ou Nouvel atlas.Vol. I. Amsterdam 1645. Kartan på nätet.

1771 Statsgränsen mellan Sverige och Norge

1771 Statsgränsen mellan Sverige och Norge, Nils Marelius.

Doria. Charta som wisar sträckningen, så wäl af land- och fiäll-ryggarne, sedan de i Halde Fiällen skiljas åt som norra delen af Riks-gränsen imellan Swerige och Norrige .

Marelius, Nils ([Stockholm]: okänd publicerare 1771). Kartan på nätet.

1789–99 Hermelinin maaherrakuntakartasto, Länsipohja och Lappmarken i Sverige

1789–99 Hermelinin maaherrakuntakartasto, Länsipohja och lappmarken i Sverige.

Doria. Hermelinin maaherrakuntakartasto Länsipohja ja Ruotsin Lappmarken. 1789–99. Heikki Rantatupa historialliset kartat portaali, Vanha kartta. Kartan producerad av: www.vanhakartta.fi, Jyväskylä universitets digitala arkiv. Kartan på nätet.

Allmän karta

Timo Meriluotos gamla kartor. Finsk allmän karta, Yleiskartta 1:400.000 1. painos, Namn av filen: Yleiskartta 1.400.000 A2 1872. Först publicerad av: Maanmittaushallitus A2. Kartan på nätet.

"Fennia" 3/1907 Kilpisjärvi och Porovuoma

Timo Meriluotos gamla kartor. Filens namn: “Fennia” 3/1907 Kilpisjärvi Porovuoma. Först publicerad: Suomen maantieteellinen seura: ”Fennia”. Kartan på nätet.

1927 Ekonomisk karta 1:100 000 Halti

Timo Meriluotos gamla kartor. Filens namn: Taloudellinen kartta 1:100.000 Halti 1927. Först publicerad: Maanmittaushallitus XX:2 Haltia. Kartan på nätet.

1927 Ekonomisk karta 1:100 000 Kilpisjärvi

Timo Meriluotos gamla kartor. Filens namn: Taloudellinen kartta 1:100.000 Kilpisjärvi 1929. Fiörst publicerad: Maanmittaushallitus XIX:2 Kilpisjärvi. Kartan på nätet.

1965 Topografisk karta 1:20 000 Saana

Lantmäteriverket, Gamla tryckta kartor. Kartan på nätet.

1965 Topografisk karta 1:20 000 Kilpisjärvi

Lantmäteriverket, Gamla tryckta kartor. Kartan på nätet.

1983 Topografisk karta 1:50 000 Kilpisjärvi

Lantmäteriverket, Gamla tryckta kartor. Kartan på nätet.

1983 Topografisk karta 1:50 000 Kilpisjärvi

Lantmäteriverket, Gamla tryckta kartor. Kartan på nätet.

Karta över de tyska ställningarna i Kilpisjärvi under andra världskriget

Kartan har digitaliserats baserat på georeferenserna av Finska flygvapnets luftfoton och Lantmäteriets luftburna laserskanningsdata (© Birger Stichelbaut & Oula Seitsonen)

Publicerad: Stichelbaut, B., Thomas, S., Seitsonen, O., Gheyle, W., De Mulder, G., Hemminki, V. & Plets, G. 2021. Operation Northern Light: a remote sensing approach to Second World War Conflict archaeology in Northern Finland (Kilpisjärvi, Enontekiö). Saunders, N. & Cornish, P. (eds.): Conflict Landscapes: Materiality and Meaning in Contested Places, 202–220. Routledge. Kartan på nätet.

Tyska andra världskrigets ställningar och flygfoton. En onlinekarta över georefererade och digitaliserade flygfoton från krigstiden och tyskarnas ställningar (© Birger Stichelbaut, Oula Seitsonen & Wouter Gheyle). Kartan på nätet.