Främmande språks didaktik

Forskargruppen för främmande språks didaktik vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet undervisar i, forskar om och utvecklar utbildning i främmande språk. Forskargruppen har ett brett forskningsområde inom utbildning i främmande språk på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå samt inom lärarutbildning. Vi deltar också aktivt i att utveckla och genomföra fortbildningar.

Medlemmarna i forskargruppen har ett brett forskningsområde inom utbildning i främmande språk på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå samt inom lärarutbildning och lärarfortbildning. Vi forskar i olika ämnen, såsom språkbedömning, kommunikativa muntliga färdigheter, tidig undervisning i främmande språk, kunskapsnivåerna i den gemensamma europeiska referensramen och den europeiska språkportföljen, mångkulturell utbildning, lärarutveckling samt språklärande och språkundervisning. 

Forskargruppen deltar i utvecklingen av läroplanerna och studentexamen. Vi deltar också aktivt i att utveckla och genomföra fortbildningar både på ett nationellt och internationellt plan. 

Forskargruppen samarbetar aktivt med sina kollegor inom Helsingfors universitet, med andra universitet i Finland och med internationella partner. Lärare vid övningsskolor och forskare vid avdelningarna för språk vid Helsingfors universitet är naturligtvis våra viktiga samarbetspartner när det gäller att utveckla främmande språks didaktik. Vi upprätthåller och söker produktiva och inspirerande kontakter med andra nationella och internationella forskningsgrupper och enskilda forskare. Läs mer om forskarnas profiler under rubriken Gruppmedlemmar och tveka inte att kontakta oss för framtida samarbete. 

Forskargruppen för främmande språks didaktik hör också till forskningssamfundet HuSoEd (Research Community for Humanities and Social Sciences Education) vid Helsingfors universitets Pedagogiska fakultet.