Samarbete med finska biobanker

.
THL Biobank

Botnia-projektet samarbetar med THL med att överföra forskningsdata- och prover till biobanken från de personer som gett tillstånd för överföringen. Den gamla datan inom Botnia-studien (Botnia familjestudie, PPP och iPSC) som samlades in före 2016, har överflyttats till THL biobank genom ett offentlighetsförfarandet. I slutet av 2015 annonserade vi brett angående överflytten av Botniadatan, i både nationella (Virallinen) och lokala tidningen i de områden där Botniastudien har haft ett forskningscentrum. I annonsen bad vi deltagare att informeras oss inom två månader om de ej gav tillstånd till dataöverföringen till biobanken.

Orsaken till biobanksöverflytten är att hitta metoder, som främjar befolkningens hälsa och motverkar sjukdom. Förhoppningen är att forskningens resultat hjälper till vid förebyggandet av sjukdomar samt arbetar för utveckling av en säkrare, personligare och mer effektiv vård. Deltagandet är frivilligt och är alltid baserat på ett skriftligt medgivande. Studiedeltagaren har rätt att när om helst ta tillbaka medgivandet av användandet av patientens prover och data i THL biobank, genom att skriftligen informera biobanken om detta. Handhavandet av proven och dess information är baserad på finska biobankslagen (688/2012).

Ytterligare information om biobanken finns på THL Biobanks webb.

Auria Biobank

Direva står för Diabetesregistret I Vasa sjukhusdistrikt, som drivs som ett samarbete mellan Lunds universitet i Malmö, Botniastudien och Helsingfors universitet.

Direva-data överfördes till AURIA biobank 1.1.2017. Den tidigare Direva-datan som samlades in före 2017 har överförts till AURIA biobank genom offentlighetsförfarandet.

Auria Biobank är Finlands första biobank. Ungefär en miljon prover är lagrade i biobanken och används för medicinsk forskning. Auria Biobank ligger i Åbo, nära Åbo universitetssjukhus och Åbo universitet. Biobanken grundades av Åbo universitet och sjukhusdistrikten i sydvästra Finland, Satakunta och Vasa.

Deltagandet är frivilligt och är alltid baserat på ett skriftligt tillstånd. Studiedeltagaren har rätt att när som helst ta tillbaka användandet av patientens prover och data i Auria biobank, genom att skriftligen informera biobanken. Handhavandet av proven och dess information är baserad på finska biobankslagen (688/2012).

Ytterligare information om biobanken finns på Aurias webb.