Kontakta oss

Kontaktuppgifter av Botnia-forskningscentra i Helsingfors och Vasa.

HELSINGFORS

Postadress:

Biomedicum Helsingfors 1
Botnia-projektet, C422b
PB 700
00029 HNS

Studiedeltagare:

Biomedicum 2U
HNS Klinisk forskningsenhet, D102a
Stockholmsgatan 8
00290 Helsingfors

botnia.tutkimus(at)hus.fi
Tel: +358 50 4279783

Labor­at­orie och kansli:

Biomedicum Helsingfors 1
Botnia-projektet, C422b
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

Forskningsadministratör:
Laura Impivaara
ext-laura.impivaara(at)hus.fi
Tel: +358 50 4287811

VASA

Botnia-projektet Vasa
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, 2. våning
65100 Vasa

Tel: 040 764 8733

JAKOBSTAD OCH NÄRPES

Verksamheten av Botnia-centret i Närpes slutade i oktober 2020 och i Jakobstad i april 2023. Vi ber studiedeltagare att ta kontakt med Botnia-centret i Vasa eller i Helsingfors.