Genetisk och metabolisk karakterisering av diabetes

Botniagruppens forskning karakteriserar ärftliga faktorer och livsstilsfaktorer som predisponerar till diabetes och dess följdsjukdomar. Förutom att reda ut komplicerade nätverk i ämnesomsättningen, hoppas vi kunna hitta verktyg för att individualisera förebyggande och behandling av diabetes. Botnia-studien leds av professor Leif Groop och Dr. Tiinamaija Tuomi.