DIREVA OCH Beat-DKD

Direva är Österbottens välfärdsområdes diabetesregister, som förverkligas i samarbete med Botnia-projektet, Helsingfors universitet och Lunds universitet (Sverige).
Direva

Direva är en undersökning med långtidsuppföljning, som startade 2007. I 2022 fanns det nästan 8000 diabetiker i registret. Uppskattningsvis finns ung. 10 000 personer med diabetes i Östenbottens välfärdsområde.

Målet är att ge individuell diabetesvård, som är bättre än tidigare. För att nå målet behöver vi mera kunskap om dem som insjuknat i diabetes och om sjukdomsförloppet.

Vårt mål är att registrera alla personer som insjuknat i diabetes inom Östenbottens välfärdsområde för att få så omfattande och tillförlitlig information som möjligt. För mera information, vänligen besök DIREVA websida.

Beat-DKD

Beat-DKD är ett samarbetsprojekt mellan Direva, FinnDianestudien och andra europeiska partner. Målet för detta EU-samarbetsprojekt (IMI/115974, Biomarker Enterprise to Attack Diabetic Kidney Disease – BeatDKD) är att klargöra ursprunget och utvecklingen av diabetisk njursjukdom, för att identifiera diabetespatienter, som har en ökad risk att få njursjukdom och att erbjuda effektiv vård för att hindra sjukdomens utveckling. Uppföljningsdata samlas in hos diabetespatienter med utvecklad njursjukdom. Blod- och urinprov analyseras för att hitta nya markörer som förutspår den snabba utvecklingen inom diabetes-njursjukdom.