Administration och finansiering

Botnia-projektet och dess finansiering administreras av Helsingfors universitet (Forskningsprogramsenheten och FIMM), Folkhälsans forskningscentrum, Österbottens Välfärdsområde och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) .

Botnia-projektet är en del av Spetsforskningsenheten för komplexa sjukdomars genetik – från genetiska fynd till personlig medicin (2018-2025).