Professur i hållbar farmaci

Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet har inrättat världens första professur i hållbar farmaci.

Med hjälp av denna professur utbildar universitetet bland annat experter inom farmaci och medicin för de behov som finns i arbetslivet och på företag. Dessa experter har möjligheten att utveckla arbetsmetoderna i branschen i en riktning som beaktar miljön.

Forskningskunskap gör det möjligt att hitta lösningar på globala problem och ge stöd till samhällen i de hållbarhetsomställningar som krävs. För framsyn och framtida lösningar behövs ett bredare och mer helhetsbetonat kunskapskapital från de experter som deltar i utvecklingen.

Mia Sivén är världens första biträdande professor i hållbar farmaci

Den nya professuren vid Farmaceutiska fakulteten arbetar tillsammans med studenter, forskare, samarbetspartner och intressentgrupper för att utveckla svar på hållbarhetsutmaningar inom läkemedelsbranschen. Professuren har möjliggjorts med hjälp av stöd från fonden för hållbar utveckling inom farmacin.

 

 

Fonden i farmaci
Världens första professur i hållbar farmaci - video

Introduktionsvideo på engelska -  The first proffessorship in the world in Sustainable Pharmacy.