Professur i hållbar farmaci

Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet har som mål att inrätta världens första professur i hållbar farmaci.

Med hjälp av denna professur utbildar universitetet bland annat experter inom farmaci och medicin för de behov som finns i arbetslivet och på företag. Dessa experter har möjligheten att utveckla arbetsmetoderna i branschen i en riktning som beaktar miljön.

Forskningskunskap gör det möjligt att hitta lösningar på globala problem och ge stöd till samhällen i de hållbarhetsomställningar som krävs. För framsyn och framtida lösningar behövs ett bredare och mer helhetsbetonat kunskapskapital från de experter som deltar i utvecklingen.

Fonden i farmaci

Gör världens första professur i hållbar farmaci möjlig.

Med hjälp av donationsprofessuren kan den farmaceutiska sektorn reformeras och bli allmänt medveten om hållbar utveckling och de möjligheter och intressen som utvecklingen erbjuder såväl i Finland som ute i världen.

Världens första professur i hållbar farmaci - video

Introduktionsvideo på engelska -  The first proffessorship in the world in Sustainable Pharmacy.