Alumner vid Farmaceutiska fakulteten

Alumner vid Farmaceutiska fakulteten är alla de som utexaminerats från fakulteten samt nuvarande och tidigare utbytesstudenter och anställda.

Vårt mål är att skapa en bred gemenskap av alumner i olika åldrar. Att vara alumn innebär samhörighet och kollegialitet och att man är stolt över sitt lärosäte. Som alumn är du med och formar Helsingfors universitets och Farmaceutiska fakultetens verksamhet.

Genom att registrera dig som alumn kan du följa den nyaste forskningen i din fakultet. Du kan nätverka också mångvetenskapligt i olika evenemang, fördjupa ditt kunnande genom fortbildning och dela dina erfarenheter med nya studenter. Som medlem av Helsingfors universitets alumngemenskap kan du använda Helsingfors universitets alumntjänster och välja det sätt att delta som passar dig bäst.

Under det årliga evenemanget Drug Research Day träffar du naturvetenskapliga forskare och andra alumner kring ett aktuellt forskningstema. Du kan hjälpa studenter genom att erbjuda en student en praktikplats eller ett pro gradu-uppdrag. På så sätt ger du ett viktigt stöd till lärandet och studierna.

Farmaceutiska fakulteten har ett nära samarbete med flera utvecklingsprogram, projekt och nätverk. Fakultetens delegation för samhällssamverkan fungerar som ett rådgivande samarbetsorgan och diskussionsforum för universitetet och dess centrala intressentgrupper.

 

Alumngemenskapen

Som medlem i Helsingfors alumngemenskap kan du ansluta dig till Finlands största nätverk av experter och dra nytta av de fördelar som endast alumner har.