Coronavirusinformation gällande den farmaceutiska fakulteten

På den här sidan uppdateras aktuella detaljer om coronavirussituationen gällande den farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Uppdaterad 2.3.2022

Se mera om coronavirussituationen vid Helsingfors universitet:

Allmänt

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet (den allmänna informationskällan)

 

Studerande

Viktiga säkerhetsinstruktioner för studerande (läs noggrant!)
Instruktioner för studerande
Coronaviruset: information för nya studerande
Coronavirus och studierna – frågor och svar
 

Undervisningspersonalen

Instruktioner för undervisningspersonalen
 

 

Kontakt:

dekanus (vikarie) Jari Yli-Kauhaluoma
prodekanus (undervisning) Mia Siven
personalchef Ville Honkanen