Coronavirusinformation gällande den farmaceutiska fakulteten
På den här sidan uppdateras aktuella detaljer om coronavirussituationen gällande den farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Uppdaterad 26.11.2021

Se  mera om coronavirussituationen vid Helsingfors universitet:

Allmänt

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet (den allmänna informationskällan)

Studerande

Viktiga säkerhetsinstruktioner för studerande (läs noggrant!)
Instruktioner för studerande
Coronaviruset: information för nya studerande
Coronavirus och studierna – frågor och svar
Anvisningar för studenterna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)

Undervisningspersonalen

Instruktioner för undervisningspersonalen
Anvisningar för lärarna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)

 

Kontakt:

dekanus Jouni Hirvonen
prodekanus (undervisning) Mia Siven
personalchef Ville Honkanen