Ändringar i PF-ansokan till provisorsstudier 2022-2023

Antagningsleden till Pf-utbildning för provisorsexamen (Pf-ansökan) är antagningsleden till provisorsstudier för dem som har avlagt farmaceutexamen (eller avlägger examen under samma vår som de ansöker). I studentantagningen 2021 kan de som har avlagt farmaceutexamen ansöka om studierätt till provisorsstudier antingen i Pf-ansökan eller i huvudansökan. Från och med 2022 kommer de som har avlagt farmaceutexamen att kunna ansöka till provisorsstudier endast via Pf-ansökan.

Pf-ansökan förnyas så att den grundar sig på ett urvalsprov. Detta sker under en övergångsperiod och 2022 kommer det i Pf-ansökan att finnas både en antagningskö som grundar sig på det viktade medelvitsordet av obligatoriska studier som ingår i farmaceutexamen och en antagningskö som grundar sig på ett urvalsprov. Från och med 2023 avskaffas antagningskön som grundar sig på det viktade medelvitsordet. Detta innebär att antagningen i Pf-ansökan sker enbart på basis av framgång i urvalsprovet. Närmare beslut om hur urvalsprovet genomförs och om innehållet fattas hösten 2021.

Ändringar gäller alltså ännu inte under studentantagningen 2021. Läs mer om antagningsgrunderna och ansökningsanvisningarna i Studieinfo (Utbildningsprogrammet för provisorsexamen (Pf), provisor (2 år)). Uppgifterna om ansökan 2021 publiceras hösten 2020.

Tilläggsinformatio:

studera@helsinki.fi