PÅ KOMMANDE PÅ HÖSTEN: MOOC-kursen erbjuder verktyg för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning samt för redigering och utvärdering av läromedel

Vi stöter på mångfald relaterad till kultur och åskådning och språk överallt. Den nya MOOC-kursen En kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning ger perspektiv på kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning, läromedel och bedömning i olika ämnen. Kursen är öppen för alla och avgiftsfri.

MOOC-kursen som börjar i september 2021 baserar sig på forskning Kultur-, åskådnings- och språkmedveten grundläggande undervisning i KUPERA-projektet . På kursen går vi igenom färska forskningsresultat om undervisnings- och bedömningsmaterial i olika läroämnen, tidigare forskning och konkreta praktiska exempel. Fortbildningskursen som motsvarar fem studiepoäng och som är öppen och avgiftsfri för alla riktar sig i synnerhet till lärare och lärarstuderande.

Syftet med kursen är att ge en mer medveten syn på bedömning av läroböcker och annat material: hur kan läromedlen användas och redigeras så att de beaktar alla elever? Målet för kursen är att främja lärarens och skolans pedagogiska kompetens i undervisningen och bedömningen när det gäller kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet.

– Kursen sammanför forskning och praxis. Vi diskuterar hur olika fenomen ter sig i vardagen, hur kultur-, åskådnings- och språkmedvetenheten beaktas i skolorna och hur man lär sig att observera den egna verksamheten, berättar projektchefen och kursutbildaren Marja Tamm.

– Vi vill fästa uppmärksamhet vid sätten att tala om kultur, åskådning och språk, ifrågasätta dem och identifiera olika sätt att använda begrepp samt se på kultur, åskådning och språk ur nya perspektiv, säger projektplaneraren och kursutbildaren Henri Satokangas.

– Å andra sidan tangerar kursen också skolan, dess strukturer och verksamhetskultur ur ett mer övergripande perspektiv, och vi diskuterar vad man kunde göra åt dem. Hur varje lärare i sitt arbete kunde påverka elevers känsla av tillhörighet, konstaterar projektplaneraren och kursutbildaren Anita Jantunen.

Mångsidigt material som stöder lärandet

På kursen kan deltagarna ta del av innehållet med hjälp av mångsidigt material, såsom videor och poddar. I referentnätdiskussionerna kan deltagare diskutera kursens teman med andra deltagare. Dessutom innehåller kursen uppgifter där deltagarna tillämpar teman relaterade till kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i sitt arbete. Kursplattformen är öppen 1.9–7.12.2021, och alla uppgifter kan lämnas in fram till 7.12.2021.

– Vi hoppas att lärare i olika läroämnen och klasser ska delta. Till exempel språkmedvetenhet har främst behandlats i anslutning till språkundervisning. Den forskning som kursen baserar sig på behandlar kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i flera läroämnens läromedel, och utifrån forskningen kan vi på kursen analysera dessa fenomen ur flera perspektiv när det gäller olika läroämnen, berättar projektplaneraren och kursutbildaren Kaarina Karasti.

– Jag ser framemot att få diskutera de här frågorna med lärare och höra deras uppfattningar om våra observationer: vad de anser att har fått mindre uppmärksamhet i behandlingen av kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet. Samtidigt får vi mycket konkreta idéer för fortsatt forskning, säger Satokangas.

Forskningsbaserad utbildning som stöd för mångfald

Målet för kursen är att stödja likabehandling i skolan och erbjuda perspektiv på en kritisk kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet relaterad till läromedel och användningen av dem.

Varför är kursen aktuell just nu?

– Finland har alltid präglats av mångfald, men i dag ökar mångfalden bland befolkningen snabbast i Europa. Av det forskningsmaterial som vi samlat in framgår till exempel på basis av kommunklassificeringen att mångfald samt de möjligheter och utmaningar som den medför inte längre är en aktuell fråga enbart i de större städerna, konstaterar Jantunen.

– Även internationellt har olika frågor relaterade till identitet och kultur varit aktuella under det senaste året. Därför är det viktigt att diskutera hur man kan främja, värna om och uppskatta de här frågorna, säger Karasti.

– Kulturell, åskådningsmässig och språklig kompetens är viktig för alla världsmedborgare, säger Satokangas.

Läs mer om MOOC-kursen på kursens webbplats

Anmälningstiden för kursen har börjat. Man kan anmäla sig till kursen fram till 15.11 och slutföra i egen takt enligt eget tidsschema fram till 7.12. Anmäl dig till kursen här.

Kultur-, åskådnings- och språkmedveten grundläggande undervisning KUPERA är ett projekt som genomförs av Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet HEA och pedagogiska fakulteten.

Kursen ordnas också på finska. Kurssi järjestetään myös suomeksi. Lue lisää suomenkielisestä kurssista ja ilmoittaudu täällä.

Ytterligare information om kursen:

kupera-info@helsinki.fi

projektplanerare Henri Satokangas henri.satokangas@helsinki.fi

projektchef Marja Tamm marja.tamm@helsinki.fi