Lärare - kom med och utveckla ditt kultur-, åskådnings- och språkmedvetna kunnande på onlinekurs

I KUPERA-projektet vid Helsingfors Universitet har man producerat öppen nätundervisning för uppmärksammande av mångfald i undervisningen och i läromaterialen.

Kursen Kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning som startade förra hösten ordnas på nytt våren 2022. Dessutom startar en ny kurs på våren som heter Mångfald som en resurs för den lärande gemenskapen.

Kurserna är riktade till utbildningsproffs inom skolvärlden och till studerande. Kurserna kan vara till nytta för också andra som är intresserade av ämnet. Kurserna är uppbyggda med Utbildningsstryrelsens stöd och är kostnadsfritt tillgängliga under projektperioden.

Kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning – onlinekurs (5 sp)

På kursen vill man föra fram ett mer medvetet grepp för analys av läroböcker och annat material: hur man skulle kunna använda och bearbeta läromaterialet så att det skulle bemöta alla elever.

– Vi vill bland annat väcka deltagarna till att uppmärksamma sätten hur man talar om kultur, åskådning och språket, att ifrågasätta dessa och känna igen olika sätt att använda begrepp; att tänka på kultur, övertygelser och språket ur nya synvinklar, berättar projektledare  Henri Satokangas.

– Samtidigt tangerar vi på kursen också skolan, dess strukturer och kultur mer övergripande. Vi funderar tillsammans också på vad man kunde göra åt dessa och hur varje lärare i sitt arbete kunde påverka en elevs känsla av samhörighet, summerar projektplaneraren Anita Jantunen.

Mer information om kursen och länk till anmälan hittar du här.

Kursen arrangeras också på finska. Kurssi järjestetään myös suomeksi.

Mångfald som en resurs för den lärande gemenskapen -onlinekurs (3/5)

På kursen närmar man mångfald som en resurs och som något som är konstruktivt för gemenskapen, berikande för vardagen, livet och världen.

– Sett ur en kultur-, åskådnings- och språksynvinkel utgör skolorna och förskoleundervisningen mångfaldiga samhällen. Kursen upplyser denna riklighet och rikedom med hjälp av bland annat podcast, videon och texter, beskriver projektplaneraren Selja Koponen.

– På kursen fokuserar vi på till exempel dialogkunskaper och på hur man i skolan eller i förskoleverksamheten skulle kunna få barnens, ungdomarnas och familjernas röster bättre hörda.

Kursuppgifterna ger deltagarna hjälp med att bekanta sig själva med sina egna uppfattningar och tankemodeller samt känslorna kring dem. Uppgifterna är starkt relaterade till det konkreta i deltagarnas arbete och hjälper dem analysera deras egna sätt att agera.

Obs! Kursen arrangeras bara på finska. Kurssi järjestetään suomeksi.

 

För att få mer info om kurserna, skicka epost till:

kupera-info@helsinki.fi