Moninaisuus oppivan yhteisön voimavarana -kurssi (3/5 op)

Moninaisuus oppivan yhteisön voimavarana -kurssi on KUPERA-hankekokonaisuuden osana tuotettu yliopistotasoinen kurssi.

Olemme pyrkineet kurssin materiaaleissa huomioimaan monipuolisesti eri näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuteen sekä moninaisuuden huomioimiseen koulussa ja opetusmateriaaleissa.

Kurssin keskeiset tavoitteet

Kurssin suorittanut

  • osaa huomioida OPS:n laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteet (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) opetuksessaan
  • ymmärtää, miten voi opettajana tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä
  • osaa huomioida ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen periaatteet osana vuorovaikutusta moninaisessa kouluyhteisössä
  • osaa kohdata muita oppivan yhteisön jäseniä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisesti

Kurssin suorittaminen ja aikataulu

Kurssi on avoinna 5.9. klo 8 alkaen 16.12.2022 klo 23.59 asti. Kurssi suoritetaan Digicampus-verkkoalustalla. Kurssin palautettavat osasuoritukset on aikataulutettu kevään ajalle aina kunkin osion ajaksi. Voit tehdä osioihin liittyvät tehtävät omaan aikatauluusi parhaiten sopivilla tavoilla aina jokaisen kurssiosion aikana (noin kuukausi per osio). Kaikkien suoritusten tulee olla palautettuina 16.12.2022.

Kurssisuoritus

Kurssin voi suorittaa 3 opintopisteen tai 5 opintopisteen laajuisena. 3 opintopisteen suorituksessa tehtävät ovat kevyempiä ja vaativat vähemmän kirjallisuusviitteitä, 5 opintopisteen suoritukseen vaaditaan syvällisempää tutustumista kirjallisuuteen sekä tämän tutustumisen osoittamista viittauksin ja laajempien kirjoitustehtävien muodossa.

Huomaathan, että laajuudesta huolimatta kurssin nimi on silti sama ja kurssin laajuutta ei voi myöhemmin enää muuttaa (esimerkiksi suoritusten täydentäminen ei ole mahdollista laajuuden muuttamiseksi).

Tutkinto-opiskelijoille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat tai Helsingin yliopiston kokonaisuuksiin kurssin hyväksilukevat voivat suorittaa kurssin vain 5 opintopisteen suuruisena, sillä valinnaisten kurssien tarjottimelle on voitu hyväksyä vain 5 opintopisteen kursseja.

Suorittaaksesi kurssin onnistuneesti sinun tulee

  1. tutustua kurssikirjallisuuteen ja kurssialustan materiaaleihin (tekstit, videot ja podcastit)
  2. osallistua kurssin verkkotapaamisiin tai tehdä niitä korvaavat tehtävät (ks. poissaolon korvaavat tehtävät osioittain)
  3. tehdä kurssitehtävät (4 kpl) ja palauttaa ne kurssin aikataulussa

Ilmoittautuminen ja kurssialusta

Ilmoittautuminen 7.9.2022 mennessä tästä linkistä.

Saat ohjeet kurssialustalle kirjautumiseen vahvistusviestissä. Tervetuloa mukaan!

Kurssitodistus

Kurssin suorituksesta saa 3 tai 5 opintopisteen sähköisen todistuksen.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Kurssi on hyväksytty Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kandiohjelman valinnaisten opintojen tarjottimelle 5 opintopisteen kasvatustieteen erikoiskurssina. Jos olet Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija ja haluat tämän kurssisuorituksen osaksi yliopisto-opintojasi, lähetä ennen kurssin päättymistä pyyntö tästä kurssin kouluttajatiimin yhteiseen sähköpostiosoitteeseen (kupera-info@helsinki.fi).