Utbildning och utveckling
Universitetspedagogisk utbildning och utveckling av forskningsbaserad undervisning.
Utveckling av forskningsbaserad undervisning

Inom Centret för universitetspedagogik (HYPE) baserar sig utvecklingen av undervisningen på forskning om undervisningen och om hur man stöder denna.

I samarbetet med utbildningsprogrammen och fakulteterna identifierar vi utvecklingsmål för undervisningen. Vi skapar pedagogiska innovationer samt forskar om hur de påverkar undervisningen och lärandet. HYPE erbjuder utbildningsprogrammen och fakulteterna centraliserat pedagogiskt stöd inom undervisning och lärande. Därtill bidrar HYPE med att utveckla en bättre undervisnings- och lärmiljö. HYPE stöder och utvärderar pedagogiska processer på ett forskningsbaserat sätt, på olika nivåer och inom olika instanser. HYPE utvecklar undervisningen på ett forskningsbaserat sätt i samarbete med fakulteterna vid Helsingfors universitet. Personalen vid HYPE utvecklar kontinuerligt sin undervisnings- och utvecklingskompetens.

Modeller för generiska akademiska expertfärdigheter som stöd för utbildningsprogrammen

De generiska akademiska expertfärdigheterna beskrivs i följande modeller:

  • Färdigheter i studiemiljön
  • Färdigheter i självreglering och förvaltning
  • Färdigheter i kommunikation, interaktion och samarbete.
  • Forskningsfärdigheter och vetenskapligt tänkande
  • Identifiering av egen sakkunskap

Syftet med modellerna är att beskriva expertfärdigheter som är gemensamma för alla ämnesområden och ge verktyg och metoder för att stödja inlärningen av de generiska expertfärdigheterna. Modellen ger också exempel på inlärningsresultat för de generiska expertfärdigheterna som integreras i områdesspecifika studier.

Universitetspedagogisk utbildning

Centret för universitetspedagogik (HYPE) erbjuder universitetspedagogisk utbildning för undervisnings- och forskningspersonalen vid Helsingfors universitetet. Den universitetspedagogiska utbildningen är Helsingfors universitets personalutbildning. Utbildningens omfattning i sin helhet är 60 studiepoäng i vilken ingår grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp). Studiehelheten på 60 sp ger pedagogisk lärarbehörighet.

Forskningsbaserade innovationer inom undervisningen
HowULearn – ett forskningsbaserat verktyg som stöd för utbildningsprogrammen

Arbetet med HowULearn-enkäterna genomförs som ett samarbete mellan Centret för universitetspedagogik (HYPE) och Strategiskt stöd för undervisningen.

De pedagogiska lektorerna hjälper utbildningsprogrammen med att skapa tilläggsfrågor till enkäten, att utvärdera resultaten samt med att tolka resultaten. Uppgifter om den pedagogiska lektor som ansvarar för respektive utbildningsprogram finns på wikisidan:

Sakkunniga för utbildningsprogrammen.

WELLS – Opiskelijoiden hyvinvointi (på finska)
TeamFluent – digitaalinen työkalu yhteistyötaitojen oppimiseen (på finska)