Lärarakademins nya medlemmar 2018

Till Lärarakademin valdes 10 nya medlemmar. 75 lärare sökte till Lärakademin. Över lag var alla sökande mycket meriterade.

De lärare som föreslås till medlemmar av Lärarakademin ger intryck av att vara engagerade i undervisningen och systematiska i sitt arbete med att utveckla undervisningen. Lärarnas verksamhet är studentorienterad och visionär, den skapar nytt och genomsyras av djupgående pedagogisk kompetens och förståelse. Lärarna som ingår i förslaget visar övertygande prov på insamling, analys och utnyttjande av studentrespons och utvecklande av utvärderingsmetoderna. Lärarna har delat med sig av sitt kunnande i vida kretsar inom universitetet, nationellt och internationellt.

Deras undervisnings- och handledningsmetoder är innovativa, enhetliga och pedagogiskt ändamålsenliga. De engagerar studenterna i undervisningssituationerna, inlärningstillfällena, bedömningen och utvecklingen av undervisningen. Alla lärare har producerat innovativt undervisningsmaterial och använt moderna digitala lärmiljöer. Mycket av det undervisningsmaterial de har producerat har fått beröm i hela landet och internationellt.

Alla lärare har bidragit till samhörigheten på många sätt och de spelar en viktig roll i utvecklingen av undervisningen inom sitt område. De är aktiva aktörer vid institutionerna och fakulteterna och så gott som alla också vid hela universitetet, oftast också internationellt. De har starkt inflytande på den gemensamma utvecklingen av undervisningen.

Till Lärarakademin utses följande 10 nya medlemmar:

  • universitetslektor Tiina Airaksinen, avdelningen för kulturer, humanistiska fakulteten
  • universitetslektor Kaija Hiltunen, avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar, medicinska fakulteten
  • kliniska läraren Laura Hänninen, veterinärmedicinska fakulteten
  • forskardoktor Jokke Häsä, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • biträdande professor Kalle Juuti, pedagogiska fakulteten
  • professor Päivi Korpisaari, juridiska fakulteten
  • universitetslektor Olli-Pekka Penttinen, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
  • forskardoktor Sampo Pihlainen, avdelningen för ekonomi, agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
  • universitetslektor Olli Ruth, avdelningen för geovetenskaper och geografi, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • kliniska läraren Tanja Svirskis, psykiatriska kliniken, medicinska fakulteten