Utbildning

Universitetspedagogisk utbildning hör till Helsingfors universitets personalutbildning. Utbildningens omfattning i sin helhet är 60 studiepoäng i vilken ingår grundstudier (25 sp) och ämnesstudier (35 sp). Studiehelheten på 60 sp ger pedagogisk lärarbehörighet.

Mer information om våra kurser inklusive ansökningsförfaranden uppdateras på universitetets intranät Flamma.

YP1 Teaching and Learning