Coronavirusinformation gällande den farmaceutiska fakulteten

På den här sidan uppdateras aktuella detaljer om coronavirussituationen gällande den farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Uppdaterad 30.4.

Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation.

Se först mera om coronavirussituationen vid Helsingfors universitet:

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet (den allmänna informationskällan)
Instruktioner för studerande
Instruktioner för undervisningspersonalen

Farmaceutiska fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Dessutom ges följande preciserade anvisningar som uttryckligen gäller forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Farmaceutiska fakulteten:

Informationssida om de förändrade antagningsgrunderna för sökande har publicerats

Uppdaterad 24.4.

En informationssida Studentantagningen under coronavirussituationen har publicerats gällande de förändrade antagningsgrunderna på grund av coronavirussituationen för de som sökt till Helsingfors universitet. På sidan publiceras den förändrade antagningsinformationen för alla fakulteter och utbildningsprogram och informationen uppdateras senast 30.4.2020.

På sidan publiceras den förändrade antagningsinformationen för sökande, de antagningssätt som ersätter urvalsproven och aktuell information gällande förändringar i ansökan. Därtill innehåller sidan svar på vanliga frågor gällande ämnet och information om resultaten i betygsantagningen. Information om de studentantagningar som ordnas gemensamt med andra universitet publiceras på deras egna sidor och länkarna till dessa sidor finns på informationssidan vid behov

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom utbildningsprogrammen för farmaceutexamen och provisorexamen under undantagstillståndet vid Helsingfors universitet

Uppdaterad 19.3. 13.29

Fakultetens mål är att i första hand försöka garantera att undervisningen för de obligatoriska studieavsnitten kan ordnas och att de studenter som är i slutskedet av sina studier kan utexamineras. Följande anvisningar preciserar Helsingfors universitets allmänna anvisningar för utbildningsprogrammen för farmaceutexamens och provisorsexamens del.

Anvisningar för lärarna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)
Anvisningar för studenterna vid Farmaceutiska fakulteten (på finska)
 

Distansarbete

Uppdaterad 17.3. 17.23

Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans, förutom om andra överenskommelser redan finns om arbetsuppgifterna. Om du ämnar arbeta i universitetets lokaler ska du komma överens om det med din chef, som i sin tur ska informera sin egen chef och vid behov säkerställa att det finns förutsättningar att arbeta i lokalerna. Om du behöver ta dig till arbetsplatsen för att utföra en enskild arbetsuppgift kan du komma överens om det med din chef.