Bibliotekets öppettider under årsskiftet

Julens öppettider börjar på måndagen den 16 december i Helsingfors universitetsbibliotek.

Vid jultiden serveras biblioteket med reducerade öppettider, campusbiblioteken är delvis stängda och böckerna har långa lånetider. Vi kommer att återgå till normala öppettider på måndagen den 13 januari 2020.

Kajsahuset är stängt 24-26.12, Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik kommer att vara stängda från den 23 december till den 6 januari. Kajsahuset samt lärocentren Aleksandria och Minerva är öppna på vardagar mellan jul och nyår.

Kolla alla öppettider kring årsskiftet på bibliotekets webbplats.