Forskning

Lärarna vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer är experter inom sina fält. På magisterstadiet blir den forskningsbaserade undervisningen mer framträdande än på kandidatnivå.
Lärarna och forskarna i nordiska språk är internationella experter på:
 • samtalsanalys
 • minoritetsspråk och språkkontakt
 • variation i talspråket
 • språkinlärning och språkundervisning
 • användning av andraspråk
 • flerspråkighet och språkpolitik
 • grammatik och äldre stadier av svenskan
 • texter i kontexter
I nordisk litteratur är lärarna och forskarna internationella experter på bland annat:
 • autofiktion
 • lyrisk modernism och postmodernism
 • psykoanalytisk och feministisk litteraturteori
 • kanonformationer
 • det litterära fältet
 • finlandssvensk litteratur