Studieinriktningar
Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer har två studieinriktningar: nordiska språk och nordisk litteratur. Du måste ha läst grund- och ämnesstudierna (minst 60 studiepoäng) i den inriktning du nu vill fördjupa dig i.
Nordiska språk

Om du väljer studieinriktningen nordiska språk utbildar du dig till expert i svenska med goda kunskaper i de övriga nordiska språken. Du lär dig om språket som medel för att övertyga, får verktyg för att analysera samtal och texter, samt sätter dig in i språkets betydelse för människan och samhället.

Du fördjupar dina kunskaper om:

 • svenskans ställning i Finland och i världen
 • språkideologi och språket i samhället
 • språklig variation
 • språkriktighet och retorik
 • språkinlärning
 • social interaktion i samtal
 • språket i sociala medier
 • språkkontakt och flerspråkighet
 • samtal och interaktion
 • svenska språkets historia
 • våra ortnamn och personnamn

Dessutom erbjuds varje år fördjupade kurser i de nordiska grannspråken under ledning av modersmålstalande nordiska lektorer.

Nordisk litteratur

Nordisk litteratur är en litteraturvetenskaplig studieinriktning där du studerar framförallt svensk och finlandssvensk, men också dansk, norsk och isländsk litteratur. Du sätter dig in i den nordiska litteraturens centrala verk, perioder och genrer samt i allmänna kultur- och idéhistoriska trender och får fördjupa dina kunskaper i att analysera skönlitterära texter med hjälp av litteraturvetenskaplig teori och metodik.

Du får skriva mycket själv: såväl vetenskapligt som essäistiskt och journalistiskt. Beroende på hur du väljer dina kurser kan du exempelvis rikta in dig på:

 • barnlitteratur
 • populärlitteratur
 • feministisk litteraturteori
 • lyrikteori