Opettajien akatemiasta uutta intoa työhön

Yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto on saanut Opettajien akatemiasta tuoreita näkökulmia ja oivalluksia. Professori Johan Bärlundin mielestä tärkeintä antia on ollut yhteisöllisyys. Haku Opettajien akatemiaan on parhaillaan käynnissä.

Yliopistonlehtori Terhi Karaharju-Suvanto on ollut Opettajien akatemian jäsen alusta alkaen. Jäsenyys on antanut hänelle paljon.

– Jäsenyys on antanut minulle mandaatin puhua opetuksen puolesta. Olen saanut uutta ystäväpiiriä ja hyvää vertaistukea opettamiseen – ja yllättäen myös tutkimukseen. Muut akatemian jäsenet katsovat asioita tuoreesta näkökulmasta, mikä tuo oivalluksia. Työhöni on tullut uutta intoa ja imua!

Professori Johan Bärlundille jäseneksi hyväksyminen oli selkeä viesti siitä, ettei monivuotinen opetuksen kehittämistyö ollut turhaa. Myös hän on ollut mukana Opettajien akatemiassa alusta alkaen.

– Jäsenyys antaa laatuleiman opettajalle siitä, että hän on hyvä opettaja. Jäsenyyden tärkein ulottuvuus on kuitenkin ollut Opettajien Akatemian yhteisöllisyys. Tutustuminen muiden yksiköiden hyviin opettajiin on ollut erittäin antoisaa kaikkine tapahtumineen ja keskusteluineen.

Opetus keskiöön

Terhi Karaharju-Suvannon mielestä on tärkeää, että jäsenyys tuo mukanaan rahaa opetuksen kehittämiseen.

– Opetus nousee keskiöön ja tekee siitä merkittävämmän asian. Raha voidaan käyttää melko vapaasti yksikön opetuksen kehittämiseen. Olemme voineet tehdä asioita, joita ilman määrärahaa ei olisi voitu toteuttaa.

Karaharju-Suvannon omassa yksikössä eli hammaslääketieteen koulutusohjelmassa määrärahalla hankittiin muun muassa videoinnin apuvälineitä opetuksen tueksi. Lisäksi pidettiin suunnittelukokouksia oman talon ulkopuolella.

– Saimme uusia ulottuvuuksia opetukseen ja lisäsimme opettajakunnan yhteenkuuluvaisuutta, Karaharju-Suvanto iloitsee.

Johan Bärlund puolestaan järjesti jäsenyytensä innoittamana helmikuussa 2014 silloisen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ongelmalähtöisen oppimisen menetelmään perustuvan Kiinteistönkaupan kurssin. Kurssille osallistui yli 300 opiskelijaa oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Suuresta osallistujamäärästä huolimatta opiskelijat työskentelivät Minerva-torilla 7–9 hengen pienryhmissä.

– Ryhmissä käsiteltiin kurssin teemaan liittyviä viriketapauksia kahteen kertaan: ensimmäisellä kerralla pohdittiin, mitä tapauksesta pitää oppia. Tämän jälkeen opiskelijat syventyivät tapauksen juridiikkaan omatoimisesti. Seuraavalla tapaamiskerralla pienryhmissä käytiin lävitse, mitä oli opittu, Bärlund kertoo.

Kiinteistönkaupan juridiikka tuli hyvin katettua kolmen laajan viriketapauksen avulla. Opettajien akatemian määrärahalla maksettiin Minerva-torin vuokra.

Opettajien akatemiaan valittu jäsen saa erillisen määrärahan myös omaan kehittymiseensä opettajana. Terhi Karaharju-Suvanto käytti oman määrärahansa pääasiassa osallistumalla opetukseen liittyvään koulutukseen. Koulutus avasi hänelle aivan uusia ajatuksia erityisesti arviointiin liittyen.

Kenelle jäsenyys sopii?

Karaharju-Suvanto peräänkuuluttaa aitoa kiinnostusta opettamiseen Opettajien akatemiaan pyrkiviltä.

– Jos opettaminen ja sen kehittäminen on intohimosi ja haluat jakaa opetukseen liittyvää osaamistasi muille, sinun kannattaa hakea jäsenyyttä, Karaharju-Suvanto kehottaa.

Johan Bärlundista jo hakemuksen tekeminen lisää ymmärrystä omasta opettajuudesta, eli opettajan itsereflektointi on hyödyksi yleisemminkin omassa opetustoiminnassa.

– Etukäteen ei välttämättä pysty arvioimaan, mitä meriittejä muilla kanssahakijoilla on. Hakemus, myös silloin kun se ei johda jäsenyyteen, voi antaa tärkeää tietoa siitä, millä tasolla omat meriitit ovat, Bärlund sanoo.

Haku Opettajien akatemiaan käynnissä

Haku Opettajien akatemiaan on parhaillaan käynnissä. Haku päättyy 3.10.2018. Seuraava hakukierros toteutetaan syksyllä 2020.

Valinta Opettajien akatemiaan on merkittävä tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. Akatemiaan valittu saa Opettajien akatemian pysyvän jäsenyyden sekä noin 20 000 euron määrärahan. Lisäksi opettajan kotiyksikkö saa erillisen 30 000 euron määrärahan. Sekä jäsenen että hänen yksikkönsä määrärahat ovat kolmivuotisia.