Yliopistopedagogiikan keskus

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Helsingin yliopistossa tutkii yliopisto-opetusta ja oppimista kaikissa tiedekunnissa ja tieteenaloilla. Keskus tukee koulutusohjelmia ja tiedekuntia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä kouluttaa Helsingin yliopiston henkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi korkealaatuiseen yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuen. Keskus tekee monipuolista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä yliopistopedagogisessa tutkimuksessa sekä opetuksen ja oppimisen kehittämisessä. Yliopistopedagogiikan keskus keskittyy vuosien 2021–2030 aikana toiminnassaan kolmeen painopistealueeseen. HYPE tähtää kansainväliselle huipulle yliopistopedagogisessa tutkimuksessa, tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä ja yhteistyön tekemisessä.

Tutkimus, koulutus ja kehittäminen
Ajankohtaista