Opettajien akatemian uudet jäsenet valittu 2018

Opettajien akatemiaan on valittu 10 uutta jäsentä. Kaikki valitut uudet jäsenet ovat oman alansa vahvoja asiantuntijoita ja intohimoisia opetuksen kehittäjiä. Heidän toiminnassa välittyy opiskelijakeskeisyys, visionäärisyys, uuden luominen sekä syvällinen pedagoginen osaaminen ja ymmärrys. Opettajat ovat jakaneet omaa osaamistaan laajasti yliopiston sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Opettajan akatemiaan valittujen opettajien opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Kaikilla opettajilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä.

Opettajat ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti, he ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan ja aktiivisia toimijoita laitos- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopisto-tasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön.

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet:

  • yliopistonlehtori Tiina Airaksinen, kulttuurien osasto, humanistinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Kaija Hiltunen, suu- ja leukasairauksien osasto, lääketieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Laura Hänninen, eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Jokke Häsä, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • apulaisprofessori Kalle Juuti, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • professori Päivi Korpisaari, oikeustieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
  • tutkijatohtori Sampo Pihlainen, taloustieteen osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Olli Ruth, geotieteiden ja maantieteen osasto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • kliininen opettaja Tanja Svirskis, psykiatrian osasto, lääketieteellinen tiedekunta