Jatko-opinnot yliopistopedagogiikassa

Maisteriksi valmistuneita, jotka ovat kiinnostuneita Yliopistopedagogiikan keskuksen tutkimusaiheista ja jatko-opiskelusta, kehotetaan tutustumaan kasvatustieteellisen tiedekunnan ohjeisiin tohtorikoulutukseen hakeutumisesta.

Jatko-opintoja Yliopistopedagogiikan keskuksessa koskevat tiedustelut voi osoittaa professori (ma.) Auli Toomille.

Yliopistopedagogiikkaa käsitteleviä väitöskirjoja

Monografiat

  1. Pyhältö, K. M. (2003). Pragmatistiskonstruktivistinen näkökulma opettajuuteen: uusi opettajuus?

Artikkelikokoelmat