Tutkimus

Yliopistopedagogiikan keskuksessa tehdään monitieteistä oppimisen, opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen tutkimusta yliopistokontekstissa. Tutkimus kohdistuu yliopisto-opiskelun eri vaiheisiin: siirtymävaihe yliopistoon, opiskelu kandi-ja maisteriopinnoissa, tohtoriopinnot sekä työelämään siirtyminen. Yliopisto-opetuksen tutkimus kohdistuu opettajien pedagogiseen kehittymiseen eri uravaiheissa. Keskuksessa tehtävä tutkimus pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin yliopisto-oppimisessa ja -opetuksessa tunnistettuihin haasteisiin ja pyrkii tukemaan Helsingin yliopiston strategiaa. Nykyisen strategian johtava ajatus on ‘Opiskelija keskiöön’, ja keskuksen tutkimus tukee tätä painottamalla yksilöllisten opintopolkujen tutkimusta sekä opiskelijan syvällistä oppimista ja hyvinvointia tukevan oppimisympäristön tutkimuspohjaista kehittämistä.