Koulutus ja kehittäminen

Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille. Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja koostuu perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Haku syksyn 2018 alkaviin yliopistopedagogiikan koulutuksiin on käynnissä!

Lisätietoja koulutuksen ajankohdista ja koulutukseen hakeutumisesta on yliopiston intranetissä Flammassa.

YP1 Teaching and Learning