Koulutus ja kehittäminen

Yliopistopedagogiikan keskus tarjoaa yliopistopedagogiikan henkilöstökoulutusta Helsingin yliopiston opettajille ja opettaville tutkijoille. Pedagogisen kelpoisuuden tuottavan koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, ja koostuu perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (35 op).

Hakuaika yliopistopedagogiikan aineopintoihin alkaa keskiviikkona 6.2.2019 ja päättyy keskiviikkona 6.3.2019 kello 15.00. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät Opintopolusta: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.82109120152

HYPEn koulutustarjonta on nähtävissä on yliopiston intranetissä Flammassa.

YP1 Teaching and Learning