Eläinlääkärit Saaren eläinklinikalla

Saaren eläinklinikalla työskentelevät eläinlääkärit.
Sairaalaeläinlääkärit

Kolehmainen Sonja, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Työskentelen vakituisena sairaalaeläinlääkärinä. Minua kiinnostaa erityisesti nautapotilaat sekä lypsykarjan terveydenhuolto, mutta hoidan mielelläni kaikenkarvaisia potilaita.

Niemi Mari, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), tuotantoeläinten terveyden -ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, sairaalaeläinlääkäri
Kiinnostuksen kohteitani on mm. lypsykarjojen terveydenhuolto, sorkkasairaudet, nautagynekologia ja vasikat. Työssäni parasta ovat pitkät asiakassuhteet ja ihanat lypsykarjatilalliset. Kandit ovat myös kivoja ja pitävät mielen nuorena.

Riihimäki Aino, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Olen perehtynyt nautojen sorkkaterveyteen, sorkka-alueen ihotulehduksen (DD) hallintaan ja sairassorkkahoitoon sekä märehtijöiden kirurgiaan. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on myös lypsykarjojen toiminta tapojen kehittäminen käytännön tasolla. Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumiskoulutukseni on loppusuoralla ja olen tohtorikoulutettava. Väitöskirjani aihe koskee sorkka-alueen ihotulehdusta Suomessa.

Tukia Elina, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), sairaalaeläinlääkäri
Olen erikoistunut tuotantoeläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon. Olen erityisen kiinnostunut hevosten lisääntymisestä. 
Tukia Elina - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Hallman Isa, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), työstävapautuksella

Nie­mi Riit­ta, ELT (eläinlääketieteen lisensiaatti), tuotantoeläinten terveyden -ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, sairaalaeläinlääkäri, työstävapautuksella muissa tehtävissä
Niemi Riitta - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Toivonen Heli, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), sairaalaeläinlääkäri
Työskentelen tuotantoeläinsairaalassa sairaalaeläinlääkärinä / erikoistuvana eläinlääkärinä. Takataskusta löytyy ELL-tutkinnon lisäksi agronomin (MMM, pääaineena kotieläinten ravitsemustiede) sekä seminologin paperit. Tavoitteenani on vaatimattomasti "oppia kaikki naudoista opittavissa oleva" ja seuraavaksi tähtäimessä on siis Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärin tutkinto. Kiinnostus nautoihin on syttynyt jo lapsuudessa vasikkakarsinoissa rymytessä. Erityisesti olen kiinnostunut lypsykarjan terveydenhuollosta sekä  nautojen hedelmällisyydestä, akuuttipraktiikasta ja kirurgiasta.

Koskinen Hanna, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Olen erikoistumassa tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoitoon. Tällä hetkellä teen kliinisen opettajan sijaisuutta, praktiikkaa tuotantoeläinsairaalassa sekä lihanautojen ja vasikoiden terveydenhuoltoa. Kiinnostuksen kohteenani on tuotantoeläinten hyvinvointi ja eläinsuojelu.

Tammisto Jessica, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), sairaalaeläinlääkäri
Toimin tuotantoeläinsairaalalla sairaalaeläinlääkärin sijaisena. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on hevosten tallipraktiikka.  Saan myös paljon iloa nautojen akuuttipraktiikasta.

Merikallio Sini, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti) 

Väyrynen Silja, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Olen akuuttipraktiikasta ja -kirurgiasta kiinnostunut eläinlääkäri ja teen tuotantoeläinsairaalassa sairaalaeläinlääkärin sijaisuuksia.

Muut eläinlääkärit

Björkman Stefan, ELT (eläinlääketieteen tohtori), Diplomate ECAR (European Veterinary Specialist in Animal Reproduction) eurooppalainen eläinten lisääntymistieteen erikoistumistutkinto, kliininen opettaja
Björkman Stefan - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Heinonen Mari, ELT (eläinlääketieteen tohtori), EBVS® European Veterinary Specialist in Porcine Health Management, sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Heinonen Mari - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Ho­vi­nen Mari, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
Hovinen Mari - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Ka­res­kos­ki Ma­ria, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Kotieläinten lisääntyminen
Kareskoski Maria - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Ku­ja­la-Wirth Min­na, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
Kujala-Wirth Minna - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Mustonen Eeva, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
Mustonen Eeva - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Mustonen Katja, ELT (eläinlääketieteen tohtori), tuotantoeläinten terveyden -ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto

Oli­vie­ro Clau­dio, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kliininen opettaja, dosentti
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Sikojen sairaudet, lisääntyminen ja terveydenhuolto
Oliviero Claudio - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Ra­ja­la-Schultz Päi­vi, ELT (eläinlääketieteen tohtori), Diplomate of American College of Veterinary Preventive Medicine, 
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston johtaja, professori
Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
Rajala-Schultz Päivi - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Rau­ta­la He­le­na, ELT (eläinlääketieteen tohtori), MMM (maatalous- ja metsätieteiden maisteri), kliininen opettaja
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto
Rautala Helena - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

So­ve­ri Timo, ELT (eläinlääketieteen tohtori)
Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, professori
Soveri Timo - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Ta­po­nen Ju­ha­ni, ELT (eläinlääketieteen tohtori), kotieläinten lisääntymistieteen professori, johtava eläinlääkäri
Taponen Juhani - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa.

Erikoistuvat eläinlääkärit

Saaren eläinklinikka toimii myös erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspaikkana.  Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumiskoulutukseen sisältyy noin 6 kk:n työskentelyjakso kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osastolla. Erikoistumiskoulutuksen keskeisiä alueita ovat terveydenhuollon epidemiologiset menetelmät ja käytännön terveydenhuollon suunnittelu tiloilla, tuotantoympäristön ja muiden sairauksille altistavien tekijöiden merkitys, tuotantorakennusten suunnittelu sekä tuotantoeläinten etologia ja hyvinvointi.