Eläinlääkärit Pieneläinsairaalassa

Pieneläinsairaalassa työskentelevät eläinlääkärit tiimeittäin esiteltynä.
Päivystys- ja tehohoitoyksikkö

Lah­ti Son­ja, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, yksikön esihenkilö
Vakavasti sairaiden lemmikkien akuutti- ja tehohoito on koko ajan kehittyvä eläinlääketieteen ala, joka on minun sydäntäni lähellä ja on hienoa olla siinä mukana. On aina palkitsevaa, kun vakavasti sairas lemmikki toipuu. Päivystyksessä ja teholla ei ole koskaan kahta samanlaista päivää ja joskus päivät ovat vaativiakin. Yhteistyöllä tässä huipputiimissä saamme kuitenkin paljon onnistumisia aikaan!

Murto Niina, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Olen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri ja erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on koirien ja kissojen akuutti- ja tehohoito, johon olen hankkinut osaamista kansainvälisillä kursseilla ja kongresseissa sekä työskentelemällä useissa pääkaupunkiseudun päivystävissä tehohoitoa tarjoavissa eläinsairaaloissa. Toisena mielenkiinnon kohteenani on kardiologia, johon pyrin paraikaa lisäkouluttautumaan. Työssäni palkitsevaa on työn monipuolisuus ja se, kuinka vaikeastikin sairaita potilaita voidaan nykyään auttaa kehittynein lääketieteellisin menetelmin ja paranemisprosessia pääsee itse seuraamaan ja todistamaan lähietäisyydeltä.

Koskinen Katja, eläinlääkäri
Erikoistuva eläinlääkäri

Kuningas Essi, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)

Lagertstedt Emma, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, erikoistuva eläinlääkäri  
Olen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri. Työskentelen sekä päivystys- ja tehohoitoyksikössä että diagnostisen kuvantamisen yksikössä.

Mandellöf Tove, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Suoritan tällä hetkellä pieneläinsairauksien erikoistumistutkintoani ja työskentelen päivystys- ja tehohoitoyksikössä. Arvostan työssäni sen tarjoamaa  suurta vaihtelevuutta ja tiiviistä yhteistyötä muiden erikoisosastojen kanssa. Jag talar även svenska.

Pylkkänen Noora, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)

Ylhäinen Anna, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)

Kirurgia

Va­paa­vuo­ri Outi, ELT (eläinlääketieteen tohtori), professori ja kirurgian yksikön johtaja
DECVS (Diplomate of European College of Veterinary Surgeons), eurooppalainen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinto
Vapaavuori Outi - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Ke­rä­nen Pau­li, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Toimin Pieneläinsairaalan ortopedian kirurgina pitkäaikaisella kokemuksella. Erityisenä osaamisalueenani ovat tekonivelkirurgia, niveltähystykset, ristisideleikkaukset ja murtumaleikkaukset.  Opetan ortopediaa eläinlääkäreille ja osallistun vuosittain ortopedian koulutuksiin. Kiinnostuksen kohteenani on tutkimus ortopedian menetelmistä, joilla kehitetään pieneläinten ortopedisten sairauksien hoitoa. Tutkimusprojekteja, joissa aktiivisesti toimin, ovat mm. luusiirremateriaalien, nivelrustonkorjausimplanttien ja murtumankorjausimplanttien kehittäminen. 
Keränen Pauli - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Mölsä Sari, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, DECVS (Diplomate of European College of Veterinary Surgeons), eurooppalainen pieneläinkirurgian erikoistutkinto,  kliininen opettaja
Olen suorittanut vuonna 2011 toisena eläinlääkärinä Suomessa vaativan eurooppalaisen pieneläinkirurgian erikoistumistutkinnon (Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons). Väittelin eläinlääketieteen tohtoriksi vuonna 2015 ja sain pieneläinkirurgian dosentin arvon vuonna 2021.  Työnkuvaani kuuluvat vaativien pehmytkirurgisten lähetepotilaiden hoito, opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien eläinlääkärien ohjaus sekä tutkimustyö. Erityistä osaamisaluettani ovat rintaontelon kirurgiset toimenpiteet, maksan ja sen verisuonten leikkaukset, vaativat korvakirurgiset toimenpiteet sekä tähystyskirurgia. Olen kirurgisesti hoidettavia pehmytkudossairauksia tutkivan Softis-tutkimusryhmän johtaja ja tällä hetkellä keskitymme erityisesti lisääntymiselinten kirurgisesti hoidettavien sairauksien tutkimukseen.
Mölsä Sari - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Pel­to­kal­lio Nina, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Olen perehtynyt pehmytosakirurgiaan suorittamalla pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkinnon ja jatkokouluttautumalla sekä kotimaassa että ulkomailla mm. kansainvälisillä pehmytosakirurgian kursseilla (European School for Advanced Veterinary Studies, ESAVS). Toimin osana moniammatillista tiimiä. Työnkuvaani kuuluu sairaalatyön, opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien eläinlääkäreiden opetuksen ja ohjauksen lisäksi tutkimustyötä.  Olen kiinnostunut erityisesti kasvainkirurgiasta, rinta- ja vatsaontelokirurgiasta sekä tähystystoimenpiteistä. Työssäni koen palkitsevimpana ne hetket, kun voin auttaa vakavasti sairasta eläintä ja parantaa potilaan elämänlaatua.

Björ­ken­heim Tho­mas, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Olen perehtynyt kirurgiaan, missä erikoisalaani on ortopedia ja akuuttihoito. Olen tehnyt kirurgiassa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäritutkinnon ja jatkokouluttanut itseäni kotimaassa että ulkomailla mm. kansainvälisillä akuuttihoidon, oftalmologian ja ortopedian kursseilla (European School for Advanced Veterinary Studies, ESAVS). Toimin osana moniammatillista tiimiä. Työnkuvaani kuuluu sairaalatyön, opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien eläinlääkäreiden opetuksen ja ohjauksen lisäksi tutkimustyötä.

Chamila Radoslav, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Pehmytosakirurgia

Junkkarinen Mia, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Pehmytosakirurgia ja hammashoidot

Sisätaudit

Spill­mann Tho­mas. Dipl.med.vet, Dr.med.vet, DECVIM-CA (Diplomate of European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals), eurooppalainen pieneläinten sisätautien erikoistumistutkinto
Professori, yksikön johtaja
Spillmann Thomas - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa
FIN-SAGAS (Finnish Small Animal Gastroenterology)

Kil­pi­nen Susan­ne, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Sisätaudit
Kilpinen Susanne - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Vii­ta­nen San­na, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECVIM-CA
Olen erikoistunut kissojen ja koirien sisätauteihin suorittamalla kotimaisten jatkokoulutusten lisäksi eurooppalaisen sisätautien erikoistumiskoulutuksen (ns. ECVIM-CA residenssikoulutus). Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja erikoisosaamisalueena minulla on koirien ja kissojen keuhkosairaudet, joiden parissa teen kliinisen työn lisäksi aktiivisesti tutkimustyötä. Erityisen palkitsevaa minulle on löytää ratkaisuja monimutkaisten sisätautipotilaiden vaivoihin ja nähdä, että potilaan elämänlaatu paranee hoidon myötä.
Viitanen Sanna - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Gordin Emilia, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja
Olen pieneläinten sisätauteihin perehtynyt eläinlääkäri, jonka erityisiä mielenkiinnon kohteita ovat munuaiset ja alempien virtsateiden sairaudet kissoilla ja koirilla.

Holopainen Saila, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Erikoisalat pieneläinsisätaudit sekä onkologia

Su­ku­ra Jen­ni, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Sisätaudit, onkologian poliklinikka ja teho-osasto

Virtanen Juulia, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, sairaalaeläinlääkäri, ABVP (American Board of Veterinary Practitioners, Board Certified in Feline Practice)
Olen valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2015 ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäriksi vuonna 2020 Helsingin yliopistosta, ja työskentelen tällä hetkellä sairaalaeläinlääkärinä teho- ja sisätautiosastolla. Suurin ammatillinen kiinnostuksenkohteeni on kissalääketiede, jonka osalta suoritan parhaillaan kansainvälisiä jatko-opintoja.

 

Kardiologia (sydänsairaudet)

Ra­ja­mä­ki Min­na, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja ja pieläinsisätautiopin dosentti
Olen keuhkosairauksientutkija, joka on potilastyössään kiinnostunut paitsi hengitystiesairauksien niin myös sydänsairauksien hoidosta. Palkitsevinta on tutkimustyön tulokset, joista saadaan eläimiä hyödyntäviä löydöksiä sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon tai ennalta ehkäisyyn.
Rajamäki Minna - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Wi­berg Ma­ria, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja ja pieläinsisätautiopin dosentti
Olen perehtynyt koirien ja kissojen sydänsairauksiin ja työnkuvaani sairaalassa kuuluu sydänpotilaiden diagnostiikka ja hoito (sydämen ultraäänitutkimukset ja rytmihäiriöiden Holter-tutkimukset) sekä koirien viralliset sydäntutkimukset. Potilastyön, opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien eläinlääkäreiden opetuksen ja ohjauksen lisäksi teen tutkimustyötä, erityisenä mielenkiinnon kohteena koirien sydänlihassairaudet ja rytmihäiriöt. 
Wiberg Maria - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Dermatologia (iho- ja korvasairaudet)

Leirisalo Karita, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Olen perehtynyt iho- ja korvasairauksiin käymällä ESAVS Dermatologian 1-3 kurssit (European School for Advanced Veterinary Studies). Osallistun mielelläni myös kotimaisiin jatkokoulutuksiin aiheen tiimoilta. Parasta työssä on nähdä potilaan elämänlaadun paraneminen, kun löydetään sopiva hoito kullekin yksilölle.

Kor­ho­nen Tan­ja, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Sisätaudit ja dermatologia (ihosairauksiin perehtyvä ELL)

Eksoottisten eläinten poliklinikka

Can­di­do Marcus, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), sairaalaeläinlääkäri
Marcus on syventänyt opintojaan eläintarha- sekä villieläinten hoidossa ja lääkinnässä UC Davisin sekä UG Athensin yliopistoissa (USA), painottaen opintojaan endoskopiaan. Marcus on työskennellyt vuodesta 1999 eksoottisten, sekä villieläinten lääkärinä, mukaan lukien 10 vuotta eläintarhan vastaavana eläinlääkärinä hoitaen kaiken hämähäkeistä ja linnuista kirahveihin, sekä elefantteihin.
Marcus Candido - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Neurologia (hermoston sairaudet)

Pääkkönen Tarja, ELT (eläinlääketieteen tohtori), eurooppalainen eläinten neurologian erikoistumistutkinto DECVN, apulaisprofessori, vertaileva sairauksien  tutkimus 
Olen suorittanut eurooppalaisen eläinneurologian erikoistumistutkinnon (DiplECVN). Tutkin vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjatyössään "Benign Familial Juvenile Epilepsy in Lagotto Romagnolo Dogs" koirien itsestään rajoittuvaa pentuiän epilepsiaa. Olen myös kansainvälisen eläinlääketieteellisen epilepsiatyöryhmän, IVETF (International Veterinary Epilepsy Task Force) jäsen (www.ivetf.org). 
Pääkkönen Tarja - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Kiviranta Anna-Mariam, ELT (eläinlääketieteen tohtori), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, DECVN (Diplomate of European College of Veterinary Neurology), eurooppalainen eläinten neurologian erikoistumistutkinto
Olen suorittanut eurooppalaisen neurologian erikoistumistutkinnon (Diplomate of European College of Veterinary Neurology) vuonna 2014 ja väitellyt eläinlääketieteen tohtoriksi vuonna 2022. Työnkuvaani kuuluu potilastyö neurologian poliklinikalla, jossa tutkimme monipuolisesti sekä kroonisia neurologisia sairauksia että akuutteja neurologisia hätätapauksia. Potilastyön lisäksi työnkuvaani kuuluu sekä perusopiskelijoiden ja erikoistuvien eläinlääkäreiden opetusta ja ohjausta että tutkimustyötä. Väitöskirjani käsitteli selkäytimen nesteontelotautia eli syringomyeliaa ja kallo-kaularankaliitoksen rakenteellisia poikkeamia, joiden parissa tutkimustyö jatkuu edelleen. Palkitsevimpia hetkiä työssä ovat diagnostiset onnistumiset, potilaiden paraneminen ja mielenkiintoiset tutkimuslöydökset.

Oftalmologia (silmäsairaudet)

Mustikka Minna, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, eurooppalainen elinten oftalmologian erikoistumistutkinto DECVO (Diplomate of European College of Veterinary Ophthalmologists, EBVS® European Specialist in Veterinary Ophthalmology). Toimin oftalmologian kliinisenä opettajana ja hoidan kaikkien eläinpotilaiden silmäsairauksia sekä pieneläin- että hevossairaalassa, aina marsuista lehmiin saakka. Työnkuvaani kuuluu potilastyön lisäksi perusopiskelijoiden ja erikoistuvien eläinlääkäreiden opetusta ja ohjausta, sekä tutkimustyötä.

Miuku Oona, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
Keskityn silmäsairauksiin, joihin perehdyin syvällisemmin vuoden internship-ohjelmassa Optivet Referrals -silmäsairaalassa Englannissa. Olen myös pieneläinerikoistumiskoulutuksen loppusuoralla ja perehtynyt kissojen sairauksiin sekä käyttäytymiseen.

Helkiö Kukka, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 
Jatkokoulutettava eläinlääkäri
Oftalmologia

Anestesia

Kallio-Kujala Ira, ELT (eläinlääketieteen tohtori), eläinlääketieteellinen anestesiologia 
Työskentelen anestesiapotilaiden sekä anestesiaopetuksen parissa eläinsairaalan anestesiatiimissä. Erityismielenkiinnonkohteitani ammatillisesti ovat puuduttaminen, akuuttipotilaat sekä kivunhallinta.

Lepajoe Jaan, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Olen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri ja työ​skentelen pieneläinsairalaassa anestesiatiimissä kokeneitten kollegoideni kanssa.

Pek­ko­la Vuok­ko, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, EBVS European Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Olen erikoistunut eläinlääketieteelliseen anestesiologiaan ja kivunhoitoon. Olen erityisesti kiinnostunut haastavien anestesiapotilaiden hoitamisesta.

Salla Kati, ELT (eläinlääketieteen tohtori), eläinlääketieteellinen anestesiologia, kliininen opettaja
Opetan kliinistä anestesiologiaa ja kivunhoitoa yliopistollisessa eläinsairaalassa. Tutkimuksen saralla mielenkiinnon kohteinani ovat kivunhallintamenetelmät eri eläinlajeilla, sekä sedatiivien ja anesteettien vaikutukset sydän ja verenkiertoelimistön toimintaan.

Diagnostinen kuvantaminen

Rau­ta­la Eli­na, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri 
Olen pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri ja perehtynyt pieneläinten diagnostiseen kuvantamiseen. Työssäni parasta ovat monipuoliset ja mielenkiintoiset potilastapaukset.
Rautala Elina - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Reunanen Vilma, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja 
Olen perehtynyt diagnostiseen kuvantamiseen: erityiskiinnostuksen kohteeni on luuston ja tuki- ja liikuntaelinten kuvantaminen sekä kuvantamiseen liittyvä tieteellinen tutkimus. Palkitsevaa on moniammatillinen yhteistyö sekä yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kesken. 
Reunanen Vilma - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Sa­lo­nen Han­na, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), 
Salonen Hanna - Julkaisut ja tutkimusprofiili Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa

Tilamaa Anni, ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti), pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Olen perehtynyt diagnostiseen kuvantamiseen ja koen työssäni palkitsevana etenkin moniammatillisen yhteistyön potilaan parhaan mahdollisen hoidon takaamiseksi.

 

 

Erikoistuvat eläinlääkärit

Pieneläinsairaalassa voivat jo valmistuneet ja vuoden verran kokopäiväisessä eläinpraktiikassa työskennelleet eläinlääkärit suorittaa pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkärin tutkintoon kuuluvan käytännön työpaikkakoulutuksen.  Työpaikkakoulutus kestää 33 kk. Tavoitteena on, että erikoistuvalla eläinlääkärillä on syvälliset tiedot ja taidot pieneläinsairauksista sekä valmiudet ammattitaitonsa ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen.