Ylioppilasmatrikkelit 1640 - 1907

Yliopiston keskusarkistossa säilytetään yliopiston historiallisia asiakirjoja yliopiston perustamisesta alkaen. Yksi keskeinen ja paljon tutkimuksessa käytetty asiakirjasarja ovat yliopiston opiskelijaluettelot, joista löytyvät perustiedot kaikista yliopistossa opiskelleista, yliopistoon kirjoittautuneista henkilöistä. Turun akatemian ajan tietoja ei ole säilynyt kattavasti, mutta niistä on koostettu alla löytyvä tietokanta, Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852. Myös sitä seuraava ylioppilasmatrikkelin ajanjakso 1853 - 1899 on toteutettu tietokantamuotoisena. Vuodesta 1900 vuoteen 1907 yltävät matrikkelit ovat pdf-tiedostoja.

1800-luvun opiskelijaluettelot ovat kiintoisia sukututkijoiden lisäksi kohde muunkin kulttuuri- ja sivistyshistorian kannalta: luetteloihin sisältyy ikään kuin mikrohistoriallista tietoa suomalaisen kulttuurin nousun ajoilta, minkä lisäksi useat kansalliset merkkimiehemme ovat luetteloissa mukana.

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 sisältää yli 18 000 ylioppilaan tiedot. Se korvaa Vilhelm Laguksen 1800-luvun lopulla kokoaman, nyt jo vanhentuneen matrikkeliteoksen. Tarkistettua matrikkelia varten on tutkittu systemaattisesti yliopiston arkistoaineistoa, kirkonkirjoja ja 1900-luvulla julkaistua sukututkimustietoa.

Matrikkeliin on tallennettu merkittävä osa Suomen ja suomalaisen yliopistolaitoksen historiaa. Sähköisestä tietokannasta moni tutkija voi löytää kappaleen oman sukunsa vaiheita.

Matrikkelitietokanta mahdollistaa monenlaiset haut ylioppilaiden tietoihin. Ohjattu haku antaa valita näytettävät ylioppilaat esimerkiksi kotipaikan tai tietyn asiakirjalähteen mukaan. Hakulomakkeen kautta voi etsiä ylioppilaita millä tahansa hakusanalla. Ylioppilaiden tiedot voi myös tallentaa PDF-tiedostoon myöhempää käyttöä tai tulostamista varten.

Ylioppilasmatrikkelin tutkimustyöstä on vastannut FM Yrjö Kotivuori ja matrikkelin verkkoversion on toteuttanut FM Tapio Nurminen (Flo Apps Oy).

Ylioppilasmatrikkelin kirjoittaja Yrjö Kotivuori pitää tietoja ajan tasalla täydentämällä ja korjaamalla verkkomatrikkelia säännöllisesti. Matrikkelista voi antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.

Matrikkeliin

Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 sisältää noin 9 500 ylioppilaan tiedot. Aineiston on koonnut FT Veli-Matti Autio.

Voit selata ylioppilaita joko sukunimen alkukirjaimen tai kirjautumisvuoden mukaan. Hakulomakkeen kautta voi etsiä ylioppilaita millä tahansa hakusanalla.

Matrikkeliin

Vuosien 1900 - 1907 ylioppilasmatrikkeleissa opiskelijoita on kaikkiaan 5084.

Matrikkeliin mukaan tulleista noin puolelle on löytynyt matrikkelille tarvittavat tiedot. Näiden opiskelijoiden nimet on matrikkelissa lihavoitu. Loppujen osalta tiedot saattavat olla hyvin puutteelliset. Vuosien 1900 – 1908 välillä opiskelijoiden vuosittainen lukumäärä kasvoi voimakkaasti siten, että vuonna 1900 uusia opiskelijoita oli 490 ja 1908 heitä oli jo lähes 800.

Matrikkelin alussa on nimihakemisto. Varsinaisesta matrikkelista henkilöä voi hakea normaalilla tekstihaulla (ctrl-F).

Matrikkeliin

Vuosien 1900 - 1907 ylioppilasmatrikkeleissa opiskelijoita on kaikkiaan 5084.

Matrikkeliin mukaan tulleista noin puolelle on löytynyt matrikkelille tarvittavat tiedot. Näiden opiskelijoiden nimet on matrikkelissa lihavoitu. Loppujen osalta tiedot saattavat olla hyvin puutteelliset. Vuosien 1900 – 1908 välillä opiskelijoiden vuosittainen lukumäärä kasvoi voimakkaasti siten, että vuonna 1900 uusia opiskelijoita oli 490 ja 1908 heitä oli jo lähes 800.

Matrikkelin alussa on nimihakemisto. Varsinaisesta matrikkelista henkilöä voi hakea normaalilla tekstihaulla (ctrl-F).

Matrikkeliin

Vuosien 1900 - 1907 ylioppilasmatrikkeleissa opiskelijoita on kaikkiaan 5084.

Matrikkeliin mukaan tulleista noin puolelle on löytynyt matrikkelille tarvittavat tiedot. Näiden opiskelijoiden nimet on matrikkelissa lihavoitu. Loppujen osalta tiedot saattavat olla hyvin puutteelliset. Vuosien 1900 – 1908 välillä opiskelijoiden vuosittainen lukumäärä kasvoi voimakkaasti siten, että vuonna 1900 uusia opiskelijoita oli 490 ja 1908 heitä oli jo lähes 800.

Matrikkelin alussa on nimihakemisto. Varsinaisesta matrikkelista henkilöä voi hakea normaalilla tekstihaulla (ctrl-F).

Matrikkeliin