Yliopiston keskusarkistossa säilytetään yliopiston historiallisia asiakirjoja yliopiston perustamisesta alkaen. Yksi keskeinen ja paljon tutkimuksessa käytetty asiakirjasarja ovat yliopiston opiskelijaluettelot, joista löytyvät perustiedot kaikista yliopistossa opiskelleista, yliopistoon kirjoittautuneista henkilöistä. Turun akatemian ajan tietoja ei ole säilynyt kattavasti, mutta niistä on koostettu alla löytyvä tietokanta, Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852. Myös sitä seuraava ylioppilasmatrikkelin ajanjakso 1853 - 1899 on toteutettu tietokantamuotoisena. Vuodesta 1900 vuoteen 1907 yltävät matrikkelit ovat pdf-tiedostoja.

1800-luvun opiskelijaluettelot ovat kiintoisia sukututkijoiden lisäksi kohde muunkin kulttuuri- ja sivistyshistorian kannalta: luetteloihin sisältyy ikään kuin mikrohistoriallista tietoa suomalaisen kulttuurin nousun ajoilta, minkä lisäksi useat kansalliset merkkimiehemme ovat luetteloissa mukana.