Tälle sivulle on keskitetty erilaisia, Helsingin yliopiston opiskelijoita sekä virkamies- ja opettajakuntaa koskevia matrikkeliaineistoja. Ne on jaoteltu toisaalta alkuperäisaineistoista digitoituihin ja toisaalta lähdeaineistosta koottuihin matrikkeleihin. Alkuperäisaineistosta digitoituihin kuuluvat Ylioppilasmatrikkelit 1817-1901 ja 1902 -1907, jotka ovat tulos keskusarkiston ja Mikkelin mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen yhteisprojektista. Näiden lisäksi on mukana ovat eri tiedekuntien ja osastojen matrikkeleita ja tutkintoluetteloita. Näiden jatkoksi pyritään digitoimaan muidenkin tiedekuntien tutkintoluetteloita viime vuosisadan alkuvuosiin saakka.

Lähdeaineistoista koottuja matrikkeleita ovat Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, joka on Yrjö Kotivuoren kokoama, kesällä 2009 keskusarkiston hoidettavaksi siirtynyt matrikkeli sekä arkistonhoitaja Veli-Matti Aution kokoama, vuodet 1853 - 1899 käsittävä ylioppilasmatrikkeli.
Näiden lisäksi esillä ovat Professorimatrikkeli 1640-1917 ja Helsingin yliopiston professori- ja virkamieskuntaa esittelevä matrikkeli sekä Helsingin yliopiston kaatuneet-matrikkeli.