Yliopiston matrikkelit

Tälle sivulle on keskitetty erilaisia, Helsingin yliopiston opiskelijoita sekä virkamies- ja opettajakuntaa koskevia matrikkeliaineistoja. Ne on jaoteltu toisaalta alkuperäisaineistoista digitoituihin ja toisaalta lähdeaineistosta koottuihin matrikkeleihin. Alkuperäisaineistosta digitoituihin kuuluvat Ylioppilasmatrikkelit 1817-1901 ja 1902 -1907, jotka ovat tulos keskusarkiston ja Mikkelin mikrokuvaus- ja konservointilaitoksen yhteisprojektista. Näiden lisäksi on mukana ovat eri tiedekuntien ja osastojen matrikkeleita ja tutkintoluetteloita. Näiden jatkoksi pyritään digitoimaan muidenkin tiedekuntien tutkintoluetteloita viime vuosisadan alkuvuosiin saakka.

Lähdeaineistoista koottuja matrikkeleita ovat Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852, joka on Yrjö Kotivuoren kokoama, kesällä 2009 keskusarkiston hoidettavaksi siirtynyt matrikkeli sekä arkistonhoitaja Veli-Matti Aution kokoama, vuodet 1853 - 1899 käsittävä ylioppilasmatrikkeli.
Näiden lisäksi esillä ovat Professorimatrikkeli 1640-1917 ja Helsingin yliopiston professori- ja virkamieskuntaa esittelevä matrikkeli sekä Helsingin yliopiston kaatuneet-matrikkeli.
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 sisältää yli 18 000 ylioppilaan tiedot. Se korvaa Vilhelm Laguksen 1800-luvun lopulla kokoaman, nyt jo vanhentuneen matrikkeliteoksen. Tarkistettua matrikkelia varten on tutkittu systemaattisesti yliopiston arkistoaineistoa, kirkonkirjoja ja 1900-luvulla julkaistua sukututkimustietoa.

Matrikkeliin on tallennettu merkittävä osa Suomen ja suomalaisen yliopistolaitoksen historiaa. Sähköisestä tietokannasta moni tutkija voi löytää kappaleen oman sukunsa vaiheita.

Matrikkelitietokanta mahdollistaa monenlaiset haut ylioppilaiden tietoihin. Ohjattu haku antaa valita näytettävät ylioppilaat esimerkiksi kotipaikan tai tietyn asiakirjalähteen mukaan. Hakulomakkeen kautta voi etsiä ylioppilaita millä tahansa hakusanalla. Ylioppilaiden tiedot voi myös tallentaa PDF-tiedostoon myöhempää käyttöä tai tulostamista varten.

Ylioppilasmatrikkelin tutkimustyöstä on vastannut FM Yrjö Kotivuori ja matrikkelin verkkoversion on toteuttanut Flo Apps Oy.

Ylioppilasmatrikkelin kirjoittaja Yrjö Kotivuori pitää tietoja ajan tasalla täydentämällä ja korjaamalla verkkomatrikkelia säännöllisesti. Matrikkelista voi antaa palautetta sähköisellä lomakkeella.

Matrikkeliin

Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 sisältää noin 9 500 ylioppilaan tiedot. Aineiston on koonnut FT Veli-Matti Autio.

Voit selata ylioppilaita joko sukunimen alkukirjaimen tai kirjautumisvuoden mukaan. Hakulomakkeen kautta voi etsiä ylioppilaita millä tahansa hakusanalla.

Matrikkeliin

Vuosien 1900 - 1907 ylioppilasmatrikkeleissa opiskelijoita on kaikkiaan 5084.

Matrikkeliin mukaan tulleista noin puolelle on löytynyt matrikkelille tarvittavat tiedot. Näiden opiskelijoiden nimet on matrikkelissa lihavoitu. Loppujen osalta tiedot saattavat olla hyvin puutteelliset. Vuosien 1900 – 1908 välillä opiskelijoiden vuosittainen lukumäärä kasvoi voimakkaasti siten, että vuonna 1900 uusia opiskelijoita oli 490 ja 1908 heitä oli jo lähes 800.

Matrikkelin alussa on nimihakemisto. Varsinaisesta matrikkelista henkilöä voi hakea normaalilla tekstihaulla (ctrl-F).

Matrikkeliin

Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917 sisältää esipuheen, tiedot käytetyistä lyhenteistä sekä kolmantena osiona viranhaltijaluettelot. Varsinaiset matrikkelitiedot koskevat hiukan alle 1000 henkilöä ja ovat aakkosjärjestyksessä kolmessa ryhmässä (A-G, H-O, P-Ö). Henkilötiedot on koottu lähinnä Tengströmin, Renvallin, Carpelan-Tudeerin ja Sola-Tudeerin yliopistomatrikkeleista käyttämällä tarpeen vaatiessa apuna myös muita matrikkeleita ja henkilöhistoriallisia tietolähteitä. Yliopiston varhaishistoriaan perehtynyt teologian tohtori Jussi Nuorteva on ystävällisesti antanut käyttööni keräämiään tietoja Turun akatemian kieli- ja harjoitusmestareista. Uuden ylioppilasmatrikkelin 1640-1852 toimittaja, maisteri Yrjö Kotivuori on myös antanut käyttööni keräämiään uusia tietoja. Tällä on jonkin verran saatu täytetyksi aukkoja, joita lähdeaineistojen tuhojen takia on runsaimmin 1600- ja 1700-lukujen tiedoissa. Venäjänkaudelta on erinomaista Carpelan-Tudeerin matrikkelia tarvinnut täydentää vain matrikkelihenkilöiden perheenjäseniä koskevien tietojen osalta. Vaivalloisimpia tapauksia joudutaan selvittämään vielä tämänkin jälkeen.

Matrikkelihenkilöiden julkaisutoiminta on kuvattu yleispiirtein. Usein on pantu vain viittaus Carpelan-Tudeerin ja Sola-Tudeerin matrikkeleiden vastaaviin sivuihin (lyhenteet CT ja ST). Turun akatemian ajan osalta on paljon käytetty viittauksia Jorma Vallinkosken laatimiin väitöskirjaluetteloihin (lyhenne JV).

Maa- ja metsätaloustieteiden sekä filosofian maisteri Ilmi Havu pani alulle ja kokosi 1980-luvun alussa Helsingin yliopiston sankarivainajamatrikkelin.
Ilmi Havu kokosi tietoja useista julkaisuista sekä sotienaikaisten sanomalehtien kuolinilmoituksista ja muistokirjoituksista, joissa oli usein esitetty kaikki, mitä nuori vainaja oli elämässään ehtinyt suorittaa ja harrastaa. Parhaan työn tässä suhteessa tekivät jo sodan aikana ja sen jälkeen osakunnat kertomalla sankarivainajistaan osakuntalehdissä tai erillisissä muistojulkaisuissa. WSOY on 1949 julkaissut Talvisodassa kaatuneista upseereista teoksen, joka perustuu sotilasasiakirjoihin ja omaisilta saatuihin tietoihin. Matrikkelissa on tiedot noin 1500 kaatuneesta.
Maisteri Havun kokoaman aineiston saattoi julkaisukuntoon 1993 yliopiston silloinen arkistonhoitaja Veli-Matti Autio. Vuonna 2004 kirjamuotoinen matrikkeli julkaistiin pdf-tiedostoina Helsingin yliopiston keskusarkiston sivuilla.

Matrikkeliin