Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (ent. rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste)on samalla rekisteriseloste ja henkilötietolain edellyttämä informointiasiakirja. Tietosuojaseloste ja sen täyttöohje löytyvät tietosuojavaltuutetun sivulta http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/rekisteri-jatietosuojaselosteet.html

Rekisterinomistajaa tai muu vastuuhenkilöä pyydetään täyttämään lomake tai kertomaan vastaavat tiedot rekisterin verkkosivuilla.
Kirjaamoon lähetetään täytetty lomake tai linkki verkossa olevaan rekisteristä laadittuun tietosuojaselosteeseen.

Helsingin yliopiston tietosuojaselosteet

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).