Tiedekuntamatrikkelit

Mikrokorteilta digitoituihin alkuperäisaineistoon kuuluvat tiedekuntien opiskelijamatrikkelit, joiden lisäksi mukana on kaksi muuta matrikkelia eli fyysis-matemaattisen ja historiallis-kielitieteellisen osastojen tutkintoluettelot. Joidenkin matrikkelien yhteyteen on lisätty hakuohje, jonka avulla toivotaan etsityn tiedon löytyvän nopeammin, koska varsinaista hakua ei käsin kirjoitetuista matrikkeleista voi tehdä.