Talouspolitiikan asiantuntijoita

Etsitkö talouspolitiikan asiantuntijaa? Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. HY:n viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Akatemiaprofessori Anne Haila puh. 050 448 4334, anne.haila(at)helsinki.fi
Aiheet: yhteiskuntapolitiikka, kaupunkipolitiikka, kiinteistö- ja omistuspolitiikka

Professori Marjaana Helminen puh. 050 448 2728, marjaana.helminen(at)helsinki.fi
Aiheet: vero-oikeus

Tohtorikoulutettava Lauri Holappa lauri.holappa(at)helsinki.fi
Aiheet: poliittisen talouden tutkimus, euroalueen talouspolitiikka

Apulaisprofessori Heikki Marjosola, heikki.marjosola(at)helsinki.fi
Aiheet: arvopaperimarkkinaoikeus, rahoitussääntely

Professori Jukka Mähönen puh. 050 472 2971, jukka.mahonen(at)helsinki.fi
Aiheet: osuuskuntaoikeus, yhteisöoikeus, kestävyysoikeus, tilinpäätösoikeus, oikeustaloustiede

Professori Taina Pihlajarinne puh 050 448 2722, taina.pihlajarinne(at)helsinki.fi
Aiheet: immateriaalioikeudet

Professori Jukka Pirttilä jukka.pirttila(at)helsinki.fi, https://blogs.helsinki.fi/jpirttil/
Aiheet: kansantaloustiede, julkinen talous, kehitystalous

Politiikan tutkija Antti Ronkainen puh. 050-4488579, antti.ronkainen(at)helsinki.fi (suomi, englanti)
Aiheet: euro, rahaliitto, Euroopan keskuspankki, keskuspankkien rahapolitiikka

Sosiaalietiikan tohtorikoulutettava Anna Martta Seppänen, anna.m.seppanen(at)helsinki.fi
Aiheet: yritysetiikka ja työelämä, yritysten vapaaehtoistoiminta ja yhteiskuntavastuu

Yliopistonlehtori Juha Tervala puh. 05 0318 2244, juha.tervala(at)helsinki.fi 
Aiheet: talouspolitiikka, finanssipolitiikka, veropolitiikka, valtiontalous, kestävyysvaje, rahapolitiikka ja makrotalous

Professori Roope Uusitalo roope.uustalo(at)helsinki.fi
Aiheet: julkinen talous, työmarkkinat, koulutuksen talous

Dosentti Hanna Ylöstalo puh. 050 448 9779, hanna.ylostalo(at)helsinki.fi, https://hannaylostalo.wordpress.com/ 
Aiheet: tasa-arvoinen ja sukupuolitietoinen budjetointi valtionhallinnossa, tasa-arvopolitiikka