Helsingin yliopistolla on vahvat kansainväliset kontaktit. Yksittäisten tutkijoiden, tutkimusryhmien, laitosten ja tiedekuntien omien verkostojen lisäksi yliopisto on mukana useassa kansainvälisessä järjestössä ja verkostossa, ja se rakentaa uudenlaisia, laaja-alaisia kumppanuuksia. Näiden kumppanuuksien kautta Helsingin yliopisto pyrkii tarjoamaan ja tuottamaan yhä parempaa tutkimusta ja opetusta sekä vahvistamaan mainettaan kansainvälisenä tiedeyliopistona.