Helsingin yliopiston tasa-arvotutkijoita

Kristiina Brunila: sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteiskunta, koulutuspolitiikka, koulutus, nuorten siirtymät, tasa-arvotyö, taloudellistuminen

Anna Elomäki: tasa-arvopolitiikka, sukupuolivaikutusten arviointi, sukupuolitietoinen budjetointi, taloudellistuminen, tasa-arvo talouspolitiikassa, feministinen liike, Euroopan unioni

Anne Holli: sukupuoli ja politiikka, demokratia, poliittinen valmistelu,poliittiset instituutiot, tasa-arvopolitiikka 

Elina Ikävalko: tasa-arvosuunnittelu, yhdenvertaisuussuunnittelu, oppilaitokset, koulutus, tasa-arvopolitiikka, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki

Marjut Jyrkinen: työelämä, ura, johtajanaiset, johtaminen ja organisaatiot, sukupuolistunut ikäsyrjintä, intersektionaalisuus, sukupuolistunut väkivalta 

Mira Karjalainen: työelämä, työn rajojen hämärtyminen, organisaatiot, tunnetyö, esteettinen työ

Jukka Lehtonen: sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus koulutuksessa ja työelämässä

Liisa Nieminen: perus- ja ihmisoikeudet, syrjintä, positiivinen erityiskohtelu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, lisääntymistä koskeva juridiikka (abortti, hedelmöityshoidot, sijaissynnytys, äitiyslaki) 

Elina Penttinen: Sukupuoli ja väkivalta, sukupuolistunut väkivalta, seksualisoitu väkivalta, kansainvälinen kriisinhallinta, kokonaisvaltainen turvallisuus, globaali poliittinen talous, sukupuolen valtavirtaistaminen, sukupuolivaikutusten arviointi

Lisätietoja: viestinnän asiantuntija Pia Purra, pia.purra@helsinki.fi, puhelin 02941 24205 ja viestinnän asiantuntija Suvi Uotinen, suvi.uotinen@helsinki.fi, puhelin 02941 24021