Alkuperäisaineistosta mikrofilmeille kuvatut ylioppilasmatrikkelit 1817 - 1901

Vuonna 2007 Helsingin yliopiston keskusarkisto teetätti Mikkelin digitointikeskuksessa keskusarkistossa säilytettävistä  vuosien 1817 - 1901 opiskelijamatrikkeleista kuvattujen mikrofilmien digitoinnit. Seuraavilla sivuilla matrikkelit on jaettu pienempiin ryhmiin ja kunkin ryhmän sisällä pienempiin alaryhmiin jottei pdf-tiedostoista olisi tullut liian suuria ja siinä tapauksessa hitaita latautumaan.

Kunkin vuosijakson alussa on aakkosellinen hakemisto, jossa nimen perässä oleva luku ilmaisee matrikkelin sivun, jolta tiedot löytyvät.