Rekrynet: julkaisuehdot

 • Helsingin yliopisto harkitsee jokaisen paikkatarjouksen kohdalla sen soveltuvuutta yliopiston koulutusaloille.
 • Yliopistolla on harkintansa mukaan oikeus olla julkaisematta työnantajan lähettämää ilmoitusta tai poistaa jo julkaistu ilmoitus.
 • Ilmoitus välittyy yliopistolle välittömästi, ja se julkaistaan viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa.
 • Helsingin yliopisto ei vastaa ilmoitusten sisällöstä.
 • Mikäli jätettyyn ilmoitukseen jää virhe tai sitä halutaan muutoin muuttaa, työnantaja pääsee muokkaamaan ilmoitustaan sähköpostitse saamansa linkin kautta (voimassa kolme kuukautta viimeisestä hakupäivästä) tai oman käyttäjätilinsä kautta.

Työpaikat

 • Rekrynet on tarkoitettu työpaikkailmoituksille, jotka soveltuvat yliopisto-opiskelijoille tai yliopistotutkinnon suorittaneille työnhakijoille. Kausiluonteisille ja opintojen oheen soveltuville töille julkaisukynnys on matalampi.
 • Henkilöstöpalvelu- ja työnvälitysyritysten rekrytointi-ilmoituksilla pitää olla selkeä toimeksiantaja. Anonyymejä ilmoituksia ei julkaista.
 • Helsingin yliopisto ei julkaise verkostomarkkinointiin liittyviä ilmoituksia.

Harjoittelupaikat

 • Harjoittelupaikkojen tulee soveltua yliopisto-opiskelijoille. Harjoittelijan työtehtävien tulee olla luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa opiskelija voi mahdollisimman paljon soveltaa ja kehittää saamaansa koulutusta.
 • Luokassa ”Harjoittelupaikat” julkaistaan vain sellaisia paikkatarjouksia, joissa palkka on vähintään KELA:n määrittämän vuosittaisen työssäoloehdon mukainen. Tämä on edellytys myös yliopiston tukirahoitukselle. Lisätietoja Helsingin yliopiston tukemasta harjoittelusta.
 • Helsingin yliopisto ei julkaise palkattomia harjoittelupaikkoja eikä ohjelmia, joista koituu opiskelijoille kustannuksia. Poikkeuksen muodostavat kansainväliset harjoittelupaikat, joihin on mahdollista hakea Erasmus-tukea tai vastaavaa.

Muut

 • Helsingin ylioplsto voi julkaista luokassa muut mm. harjoittelupaikkoja, joiden palkka on pienempi kuin KELA:n määrittelemä vähimmäispalkka; start up -yritysten tarjoamia mahdollisuuksia, joissa palkkaus voi perustua esim. osakkuuteen; vapaaehtoistyöpaikkoja ja muita mahdollisesti opiskelijoille soveltuvia paikkoja, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä. Harkinta on Helsingin yliopistolla.

Rekrynet on Helsingin yliopiston urapalvelujen ylläpitämä kanava tavoittaa Helsingin yliopiston opiskelijat ja vastavalmistuneet. Se on osa Aarresaari-verkoston käytössä olevaa työ- ja harjoittelupaikkojen välitysjärjestelmää. Aarresaaren sivuilta löydät tarkemmat ohjeet lomakkeiden täyttämiseen. Jos sinulla on kysyttävää ilmoittelusta, ota yhteyttä Helsingin yliopiston urapalveluihin, employerservices(a)helsinki.fi. Lisätietoja työnantajapalveluista.