VAKAVA-koe

VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin on hakenut.

Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:

  • Helsinki
  • Joensuu
  • Jyväskylä
  • Oulu
  • Rauma
  • Rovaniemi
  • Tampere
  • Turku

Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

Jos tarvitset esimerkiksi aisti- tai liikuntavamman takia erityisjärjestelyjä valintakokeessa, ks. ohjeet erityisjärjestelyjen hakemiseksi.

Eri koulutusten valintamenettelyssä on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa yliopistojen hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Toisessa vaiheessa on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa Opintopolusta ja yliopistojen verkkosivuilta.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. (Huom. poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö*).

*Yhteinen soveltuvuuskoe Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa 2019

Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat VAKAVA-hakukohteet:

Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja luokanopettajan opintosuunnat

Itä-Suomen yliopisto: Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus; Erityisopettaja; Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja; Luokanopettaja; Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö; Kotitalousopettaja; Opinto-ohjaaja

Useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla ja jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun.

Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Soveltuvuuskoepäivää voidaan vaihtaa vain siinä tapauksessa, että samalle päivälle on osunut toinen kasvatusalan soveltuvuuskoe.

Salitiedot löytyvät yliopistojen omilta sivuilta lähempänä valintakokeen ajankohtaa. Tarkista tarkat osoitteet ja mahdolliset päivitetyt salitiedot aina yliopistojen omilta sivuilta.

Salitiedot päivitetään tälle sivulle kootusti ennen valintakoetta.

Tarkemmat ohjeet päivitetään tälle sivulle muutama viikko ennen koetta.