Kysy VAKAVAsta

Useimpiin kysymyksiin löytyy vastaus näiltä sivuilta. Jos silti jokin asia on epäselvä, katso usein kysytyt kysymykset.

Jos kysymyksesi koskee VAKAVAssa mukana olevien koulutusten valintaperusteita, mene Opintopolku-palveluun, jossa kaikkien yliopistojen valintaperusteet on julkaistu. Jos sieltäkään ei löydy vastausta, ole yhteydessä suoraan kyseiseen yliopistoon. Eri yliopistojen omille sivuille pääset koulutuslistan kautta.

VAKAVAlla on myös oma keskustelupalsta, josta voi löytyä etsimäsi vastaus.

 

Kysymyksiä ja palautetta VAKAVAsta ja sen verkkopalveluista voi lähettää sähköpostitse. Muista ilmoittaa, mitä kysymyksesi tai palautteesi koskee.

 

VAKAVA-kokeesta kerätään palautetta vuosittain heti kokeen jälkeen www-sivuilla olevalla kyselylomakkeella. Palautetta voi myös antaa ympäri vuoden sähköpostitse.

Saadun palautteen perusteella on tehty mm. seuraavia uudistuksia:

  • mahdollistettiin koepaikkakunnan vapaa valitseminen hakukohteista riippumatta
  • päätettiin antaa lukihäiriöstä kärsiville hakijoille mahdollisuus hakea lisäaikaa VAKAVA-kokeeseen
  • avattiin keskustelupalsta hakijoiden käyttöön
  • muutettiin kokeesta poistumista siten, että kokeesta ei voi poistua viimeisen puolen tunnin aikana. Näin rauhoitetaan kokeen loppuaika, jotta kokeeseen keskittyminen ei herpaannu muiden hakijoiden poistumisten vuoksi.

Palaute myös huomioidaan uutta aineistoa valittaessa ja koekysymyksiä laadittaessa, ja sen perusteella on useaan otteeseen parannettu kokeen ohjeistusta ja kehitetty valintakokeen valvojille annettavaa koulutusta.

VAKAVA-kokeesta saadun palautteen mukana tulee myös paljon sellaisia toiveita ja ideoita, joita ei syystä toi toisesta voida toteuttaa. Tässä niistä yleisimpiä sekä selitykset sille, miksi asioiden muuttaminen näiltä osin on hankalaa tai mahdotonta:

"Soveltuvuuskokeen pitäisi olla ennen kirjallista koetta"

Tämä on käytännössä mahdotonta suurten hakijamäärien takia. Esimerkiksi luokanopettajan koulutuksen yhteisvalinnassa oli vuonna 2014 lähes 8200 hakijaa. Soveltuvuuskokeiden järjestäminen näille kaikille veisi aikaa useita viikkoja ja maksaisi moninkertaisesti verrattuna kaikille hakijoille järjestettävään kirjalliseen (monivalinta)kokeeseen. Vaikka soveltuvuuden arviointi on tärkeää opiskelijoita opettajankoulutuksiin valittaessa, täytyy myös muistaa, että kyseessä on yliopistollinen koulutus, joka edellyttää hyviä akateemisia opiskelutaitoja. Tästäkin syystä kirjallisen kokeen käyttäminen ensimmäisen vaiheen valinnassa on perusteltua.

"Aikaisemmasta opiskelu- ja työkokemuksesta pitäisi saada pisteitä" 

On todettu, että aiemmasta opiskelu- ja työkokemuksesta on kokeessa hyötyä, vaikka siitä ei suoranaisia pisteitä saa. Aiemmin opiskelleet tai alan töitä tehneet saavat kokeesta keskimäärin parempia pisteitä kuin muut. Näin tämä kokemus tulee välillisesti opiskelijavalinnassa huomioitua.

"Kokeessa pitäisi olla esseekysymyksiä"

VAKAVA-kokeeseen osallistui vuonna 2014 kaikkiaan 7469 hakijaa. Näin monen hakijan esseevastausten lukeminen ja pisteiden tallentaminen käsin ei ole mahdollista läheskään samassa aikataulussa kuin monivalintakysymysten pisteytys. Monivalintakysymysten vastaukset tarkastetaan optisesti, jolloin pisteet kirjautuvat automaattisesti, ja ne pystytään nopeasti lähettämään yliopistoihin opiskelijavalinnan tekemistä varten. Vain tällä tavalla opiskelijavalinta voidaan suorittaa niin, että kaikkien valintojen lopulliset tulokset saadaan määrätyssä ajassa (kesäkuun loppuun mennessä).

"Aiempien vuosien aineistot pitäisi olla verkossa"

VAKAVA-kokeen aineistot koostuvat aiemmin julkaistuista tieteellisistä artikkeleista. Artikkelien kirjoittajien ja aikaisempien julkaisijoiden kanssa sovitaan aika, jonka jälkeen aineisto poistetaan verkosta. Tämä on useimmissa tapauksissa edellytys aineiston julkaisuoikeuden saamiselle. Aiempien vuosien kokeet vastauksineen sen sijaan on nähtävillä. Samalta viivalta -kirjoja voi lainata kirjastoista.

"Miinuspisteet pitäisi poistaa"

Jos miinuspisteiden käyttämisestä luovuttaisiin, kokeesta voisi saada hyvät pisteet myös riittävän hyvin arvaamalla. Miinuspisteillä saadaan myös erotteleva koe, eli hakijoilla on harvoin samoja pistemääriä.

"VAKAVAn sivuilla pitäisi olla enemmän tietoa eri yliopistojen ja koulutusten valinnoista"

VAKAVAssa mukana olevien koulutusten valintaperusteet vaihtelevat hyvinkin paljon yliopistoittain. Kaikkea tätä tietoa ei ole mahdollista siirtää ja päivittää VAKAVAn sivuille. Kaikkien hakukohteiden valintaperusteet ovat Opintopolussa. VAKAVAn sivuilta löytyy linkki kunkin yliopiston omille valintasivuille.