VAKAVAssa mukana olevat koulutukset

Valtakunnallisessa kasvatusalojen valintayhteistyöverkostossa on vuonna 2018 mukana seitsemän yliopistoa ja yhteensä 35 hakukohdetta.

Tutustu eri koulutuksiin ja yliopistokohtaisiin valintaperusteisiin Opintopolussa tai yliopistojen omilla sivuilla. 

Alla on lueteltu kaikki koulutukset ja hakukohteet, jotka osallistuvat VAKAVAan vuonna 2018. Kullakin hakukohteella on omat valintaperusteensa, joissa VAKAVA-kokeella on vaihteleva rooli. Kaikki nämä listatut koulutukset käyttävät VAKAVA-koetta (26.4.2018) valinnan osana, ja joillain koulutuksilla on lisäksi valinnan toinen vaihe.

HUOM! Kasvatustieteen koulutus ei tuota luokanopettajan kelpoisuutta.

VA­KA­VA-koe eri koulutuksissa

VAKAVA-koe on käytössä kaikissa alla luetelluissa koulutuksissa valintamenettelyn osana. Osassa koulutuksista, kuten esim. opettajan koulutuksissa, VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella valitaan hakijat soveltuvuuskokeeseen. Sen sijaan joissakin koulutuksissa, kuten esim. kasvatustieteen koulutuksissa, VAKAVA-koe on osa lopullisen valinnan pistemäärää.

Kaikissa koulutuksissa on siis omat valintaperusteensa, joihin kannattaa tutustua ennen hakemista. Nämä valintaperusteet on luettavissa Opintopolku-sivustolla sekä tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Miten haen koulutuksiin?

 

Kasvatustieteiden kandiohjelma:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Kotitalousopettajan opintosuunta
 • Käsityönopettajan opintosuunta
 • Lastentarhanopettajan opintosuunta
 • Luokanopettajan opintosuunta 
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
 • Avoimen väylä, Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Avoimen väylä, Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintosuunta

Kasvatustieteiden maisteriohjelma:

 • Erityispedagogiikan opintosuunta
 • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

JOENSUU

 • Erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus
 • Erityisopettajan koulutus
 • Kotitalousopettajan koulutus
 • Käsityönopettajan koulutus, monimateriaalinen käsityö
 • Lastentarhanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus
 • Opinto-ohjaajan koulutus
 • Erityispedagogiikan tutkinto-ohjelma
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tutkinto-ohjelma
 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
 • Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma
 • Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus)
 • Luokanopettajakoulutus

Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma:

 • Erityispedagogiikka
 • Luokanopettaja
 • Varhaiskasvatus
 • Erillisvalinta, varhaiskasvatus

Luokanopettajan maisteriohjelma:

 • Luokanopettajaksi pätevöittävä maisterikoulutus

 

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma:

 • Luokanopettaja
 • Varhaiskasvatus

TURKU

 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
 • Luokanopettajan koulutus

RAUMA

 • Käsityön aineenopettajan koulutus
 • Lastentarhanopettajan koulutus
 • Luokanopettajan koulutus